Home

Největší rozvoj plazů

Plazi - Wikipedi

 1. Plazi nemají stálou tělesnou teplotu. Současné druhy plazů nevytvářejí takové množství energie, aby si udrželi stálou tělesnou teplotu, místo toho se spoléhají na řízenou výměnu tepla s okolním prostředím, například se přesouvají ze slunce do stínu a naopak
 2. Období plazů bylo ukončeno a nastala doba hmyzu a savců. V období třetihor močály a jezera obývali v hojném počtu obojživelníci. V počátcích třetihor, kdy zavládnul velký rozvoj krytosemenných rostlin současně i rozvoj hmyzu, se také výrazně dařilo ptactvu. Dostatek potravy (nespočet hmyzu, semen a plodů) a hlavně.
 3. Největší rozvoj plazů, který vyvrcholil v juře V mořích byly hojní měkkýši, zvláště hlavonožci Rostlinstvo- nové druhy přesliček a kapradin menších rozměrů. Stoupal počet cykasovitých a jehličnatých druhů rostlin Jura Geologické vrstvy jury vznikly před 195 až 136 mil. let
 4. V současnosti je největší čeledí vačnatců čeleď klokanovitých - Macropodidae. Tuto čeleď zastupují jak největší žijící vačnatci, jakým je kupříkladu klokan obrovský, dorůstající do výšky 2,3 m a dosahující váhy 80 kg, tak maličký klokan pižmový se svojí velikostí 27 cm. Klokani jsou nejtypičtějšími australskými býložravci, kteří zde nahrazují.
 5. antní je zrak nebo čich; šupinatí - Jacobsonův orgán (= dutina s chemoreceptorickým epitelem) - umožňuje vnímat pachy ústní dutinou tak, že rozeklaný jazyk zasouvá do dvojice jamek někteří hadi - termoreceptory v jamkách na hlavě (čeledi hroznýšovití, zmijovití; chřestýši rozpoznají rozdíl 0,03 °C) sluch - střední ucho s collumelou, u hadů ale chybí.
 6. Mezozoikum (druhohory) je geologické období přibližně před 252 až 66 miliony let, které tvoří střední éru fanerozoika, nejmladšího eonu (věku) Země. Dělí se na tři periody (od nejstarší): trias, jura a křída, které trvaly přibližně 180 milionů let.. Druhohory jsou známé jako období plazů a dinosaurů, jejichž vymřením na konci křídy spolu s dalšími druhy.

ReptiFresh® může být používán pro tyto typy plazů: Agama vousatá, gekony, pouštní ještěrky, hroznýše a další pouštní druhy plazů a ještěrek. Můžete ho také namíchat se Zoo Med ReptiSand®, Vita-Sand® nebo Excavator® pro pomoc zredukovat zápach největší rozvoj plazů (Stegosaurus, Allosaurus) v mořích hlavonožci Jižní Amerika se odtrhla od Afriky první ptáci (Archaeopteryx) a primitivní savci jehličnaté dřeviny, drobné kapradiny a přesličky - křída: rozšíření mělkých moří na řadě kontinentů. Obrázky zleva: druhohory - masivní rozvoj plazů, dinosauři dosáhli nebývalých rozměrů, někteří drobní plazi se stali předchůdci savců; třetihory - největší rozvoj savců, osídlili všechny ekosystémy, jejich rozmach umožnil Největší areál mezi ještěrkami má drobná, nenápadná a velmi otužilá ještěrka živorodá(Zootoca vivipara). Vyskytuje se v Evropě kromě Středomoří, v Asii až po Sachalin a Mongolsko. Ze všech plazů zasahuje nejdále na sever až k 70 ° severní zeměpisné šířky

•Vývoj -od prvohor, největší rozvoj -druhohory •Filmy Cesta do pravěku ( ilustrátor Zdeněk Burian), Jurský park •Dnes -menší formy plazů: 1. želvy 2. krokodýli 3. ještěři 4. hadi Společné znaky: tělo pokryto suchou, rohovitou pokožkou bez žláz dýchání -plíc Skupinou s největší pravděpodobností vyhynutí byli vnímáni dravci, kvůli jejich rozptylu areálu rozšíření a pomalého tempa růstu jejich populací. Nová studie toto paradigma rizika extinkce zpochybňuje porovnáním vzorců napříč různými trofickými skupinami savců, ptáků a plazů Kdy byl největší rozvoj plazů a z čeho se vyvinuli? 2. Jaká je teplota těla plazů? 3. Jaká je kůže plazů? 4. Popiš hlavní části těla plazů a počty prstů. 5. Čím dýchají dospělí plazi? 6. Popiš stavbu srdce plazů. 7. Co je to kloaka? 8. Co je autotomie? 9. Popiš rozmnožování plazů. 10.Na které skupiny se dělí. největší rozvoj - druhohory; kůže: rohovité šupiny (nedochází ke ztrátám vody) nemají v ní skoro žádné žlázy; dochází ke svlékání - u hadů vcelku, u ještěrů po částech; kostra: dobře zkostnatělá kostra; lebka. plošší tvar; připojena k páteři dvěma krčními obratli - nosičem (atlas) a čepovcem (axis.

Zatímco na souši vládli po mnoho miliónů let dinosauři, jiné typy plazů si zvolily za své životní prostředí moře.V době dinosaurů patřili mořští plazi, jakými byli například ichthyosauři, plesiosauři a plisiosauři, mezi nejobávanější a zároveň největší vodní živočichy Největší pták ? čáp bílý; kur domácí; pštros dvouprstý; kondor andský; 9/11 Jeden z nejjedovatějších hadů ? chřestýš; kobra; zmije; užovka; 10/11 Nejjedovatější had u nás ? užovka stromová; užovka podplamatá; nevim; zmije obecná; 11/11 V jakém období byl NEJvětší rozvoj plazů ? ve třetihorách; ve. na konci prvohor, největší rozvoj v druhohorách. rozdělení plazů plazi želvy krokodýli haterie šupinatí ještěři hadi . stavba těl

- rozvoj plazů (největší rozvoj v juře) - v mořích: měkkýši, hlavonožci - amoniti 230 - 65 milionů le Vyber, ve kterém geologickém období nastal největší rozvoj vel-kých forem plazů. K jednotlivým skupinám plazů přiřaď odpovídající typ tělního pokryvu. Vyber z níže uvedených druhů plazů ten, který je vývojově nejdokonalejší. Malí ještěři s velkými hlavami. V nebezpečí odlamují ocásek. Plazi s krunýřem Největší aligátor v ČR míří do Lysé nad Labem na výstavu Exotika. Konec října bude na výstavišti v Lysé už po dvanácté patřit všem milovníkům exotiky. Přijeďte se podívat i vy na největší evroou výstavu papoušků, plazů, akvarijních ryb, opic a šelem s úžasným aranžmá exotických rostlin Řád: Hadi (Ophidia = Serpentes) • vývojově nejmladší skupina plazů • největší rozvoj v třetihorách • kolem 300 nerozlišených obratlů a žeber • páteř pohyblivá • končetiny redukovan

1 - geologie.vsb.c

éra plazů, dinosaurů velký rozvoj hmyzu => opylování => krytosemenné rostliny; objevují se hadi, vačnatci, placentálové (hmyzožravci - z nich první primáti) NP České Švýcarsko (Pravčická brána - největší sklaní most v Evropě) CHKO Kokořínsko (Kokořínské pokličky) Komentáře největší rozvoj plazů - největší ještěr na světě, 3m a 100 kg, masožravý, může napadnout a zabít člověka, loví i ve smečce - rychle běhají a dobře plavou. Varan komodský výskyt současnost vyhuben

PPT - Historie Země PowerPoint Presentation, free download

Evoluce života, 2. zpracoval: Jiří Svršek. 4. rozvoj flóry a fauny v mezozoiku. Mezozoikum trvalo asi 155 miliónů let.Rozděluje se na tři periody: trias (225 až 195 mil. let), jura (195 až 136 mil. let) a křída (136 až 65 mil. let).Rostlinstvo charakteru mezozoika se objevilo podstatně dříve než fauna, protože hranice mezofytika začíná mezi spodním a svrchním permem. DRUHOHORY (MESOZOIKUK) - ÉRA PLAZŮ Materiál slouží pouze k vnitřním potřebám školy Text psaný kurzívou stačí přečíst Dělení na éry: TRIAS - JURA - KŘÍDA (které trvaly přibližně 180 milionů let) - podnebí bylo v druhohorách mírné až teplé a celkem ustálené. - rozpad PANGEI na jednotlivé kontinent Největší z Velké pětky vymírání proběhlo mezi obdobími perm a trias. Život skončil například pro trilobity nebo velkou část prvotních plazů. Vládu nad prostorem přebírají jiní. Právě synapsidi a diapsidi zažívají v triasu veliký rozvoj. Konec permu a triasu přežili pravděpodobně právě díky teplokrevnosti.

největší suchozemský savec - slon africký (délka 7,5 m, výška 4 m, hmotnost 7 t) největší na Zemi - plejtvák obrovský (30 m, 130 t) základní tvar těla: členění na hlavu, krk, trup a ocas, pohyb po čtyřech končetinách; největší přizpůsobení k létání nebo plaván největší rozvoj v druhohorách - ryboještěři, ptakoještěři, veleještěři Plazi - živočichové s proměnlivou tělní teplotou. Trup. krytý zrohovatělými šupinami, štítky, kostěnými štíty nebo krunýřem. kůže suchá bez žláz. Vnitřní stavba. TS - ukončena kloakou. DS -plíce. C

Perm - rozvoj plazů, nahosemenných rostlin - Druhohory (éra plazů, před 250-66 mil. let, trvající 184 milionů let) o A) Trias o B) Jura o C) Křída. Zpočátku ještě jeden prakontinent - Pangea; Během druhohor - rozpad na jednotlivé světadíly (jura) největší rozvoj v prvohorách Zástupci skupiny Plesiosauria neboli plesiosauři (blízcí ještěrům) byli druhohorní mořští plazi.Byli poměrně hojnými zástupci mořské megafauny v tomto geologickém období. Objevují se ve svrchním triasu asi před 203 miliony let, jejich největší rozvoj kulminuje v období jury a přežívají až do samotného konce druhohor na přelomu křídy a třetihor (žili v.

Tato největší krize globálního ekosystému však měla (pro nás) i své klady - přežila skupina zvláštních plazů, ze kterých se velmi brzy vyvinuli savci. Příčinou je gigantická vulkanická činnost v oblasti cenrální a západní Sibiře, prohřátí šelfů a uvolnění obrovského množství metanu Kambrická exploze, rozvoj života: asi před 530 milióny let: vznik strunatců: asi před 375 milióny let: vznik suchozemských čtvernožců: asi před 330 milióny let: vznik plazů: asi před 251 milióny let: konec prvohor, největší masové vymírání všech dob: asi před 235 milióny let: vznik dinosaurů a krokodýlů: asi před. 15. Kteří obojživelníci jsou chránění? Plazi 1. Kdy byl největší rozvoj plazů a z čeho se vyvinuli? 2. Jaká je teplota těla plazů? 3. Jaká je kůže plazů? 4. Popiš hlavní části těla plazů a počty prstů. 5. Čím dýchají dospělí plazi? 6. Popiš stavbu srdce plazů. 7. Co je to kloaka? 8. Co je autotomie? 9. Popiš.. V DEVONUnastal prudký rozvoj ryb, jsou důkazy i o existenci prvních obojživelníků, rostliny se vyvinuly do mnoha forem - plavuně, přesličky, kapradiny, vznikala rozsáhlá horstva, mnoho živočišných druhů žilo již mimo vodní prostředí - štíři, stonožky, švábi, vážky, kobylky, velký rozvoj plazů. Z PERM

ikoktej

V tomto patře mají největší rozvoj i koruny lián, které splétají větve stromů do husté opony. Právě toto patro vytváří temné příšeří v podrostu tropického deštného lesa. Pohybují se v něm specializované druhy hmyzu a také např. určité druhy opic a jiných savců, které ani nesestupují na zem, ani nevystupují. dříve než ptáci, počátek druhohor (trias) ze skupiny savcotvárných plazů největší rozvoj ve třetihorách původně suchozemští, ale i vodní (kytovci, ploutvonožci), vzduch (letouni) 10 typických znaků: stálá teplota těla tělo kryto srstí pokožka obsahuje mnoho žlá Po celou dobu druhohor (před 250 miliony - 65 miliony let) vládli oceánům gigantičtí dravci. Pro ně by byl suchozemský tyrannosaurus, největších z masožravých dinosaurů (délka 12 m, váha 6,5 tuny, lebka 1,5 m, zuby přes 30 cm), kdyby náhodou uvízl na mořské mělčině, vítaným zpestřením jídelníčku VÝVOJ PLAZŮ. Vyvinuli se z krytolebců. Největší jejich rozvoj byl v druhohorách. Dávní plazi se přizpůsobili životu ve všech prostředích: ve vodě žili . ryboještěři. ve vzduchu létali . ptakoještěři. na souši žili . veleještěři - nazýváme je dinosaur

Plazi (Reptilia) - Biomach, výpisky z biologi

Rozvoj svalstva břišního lisu - stabilizace vnitřních orgánů při rychlém pohybu. Vývoj všech Roní cyklus plazů v mírném pásmu se zimním strnulostí letním obdobím aktivity, v aridních oblastech i letní estivací. Největší evoluní význam - vývoj k savcům: 1. Zvětšující se dentale, vznik druhotného. Předchůdcem jsou plazi. Vývoj začal v druhohorách (éra plazů). Největší rozvoj nastal v třetihorách (éra savců). Ve čtvrtohorách došlo ke střídání ledových a meziledových dob → po poslední době ledové vyhynuli velcí savci (mamut, jeskynní medvěd aj.) Před 135 miliony let se objevili savci vejcorodí - klado

Největší rozvoj nastal ve třetihorách, asi před 65 miliony . let, po vymření velkých plazů (dinosaurů. APATOSAURUS 1 v bažinách jsou hojné plavuně, přesličky a kapradiny dominují jehličnany, cykasy, jinany, sekvoje, araukárie a borovice objevují se krytosemenné rostliny - magnolie, platan, fíkus v mořích množství hlavonožců a měkkýšů na souši je největší rozvoj plazů býložraví: Stegosaurus, Iguanodon, Diplodokus. - oddělili se od primitivních plazů dříve než ptáci, největší rozkvět v třetihorách - nejmenší - rejsek (2g), největší such. - slon africký, vod. - plejtvák obrovský - tělesná teplota stálá (36 - 37 °C) - kůže: - 3 vrstvy - pokožka, škára, podkožní vaziv 280: rozvoj pelykosau-rů (např. Dimetrodon) a suchozemských oboj-živelníků 290: prví pelykosauři; první žáby a mloci 260: první hřebenatkovití a sdcovkovití mlži PERM Rozvoj před největší krizí Počátek permského útvaru se klade 298 milionů let (Ma) zpět do minulosti a jeho spodní hra 1. Úvodní hodina, seznámení s učivem, opakování z 5. třídy - 4. 9. 202

druhohory jsou označovány jako věk plazů. trvaly 160 miliónů let. začínají po masovém vymírání na konci prvohor, toto vymírání bylo největší v dějinách Země. za příčinu vymírání jsou nejčastěj považovány změny podnebí a teploty, vyvolané spojením kontinentů v jeden celek - Pange Podtřída: LEPIDOSAUŘI Řád: ŠUPINATÍ. Charakteristika: evolučně velmi úspěšný, nejrozšířenější a nejpočetnější řád plazů (přes 95 % druhů plazů). rozvoj v třetihorách. tělo pokryto zrohovatělými překrývajícími se šupinami. svrchní pokožka se po čase svléká (i s oční rohovkou). nemají druhotné kostěné patro, ani zuby v jamkác Vedle savcovitých plazů se v triasu rozvinulo i mnoho jiných skupin plazů. Především se zmíníme o vývoji želv (Chelonia), jejichž historie a rozvoj začaly v triasu. Želvy tvoří skupinu primitivních plazů, jejichž silný, krátký trup je zploštělý a uzavřený do kostěného krunýře

Mezozoikum - Wikipedi

Druhy plazu Sleviste

Největší rozdíl je však v počtu chromozomů uvnitř jejich buněk. Zatímco vačnatci mají 18 až 20 chromozomů, vejcorodí jich mají 64. Zbývá jen podotknout, že jediným jasně patrným znakem, který zcela spolehlivě dokazuje příbuznost vejcorodých k savcům, je přítomnost mléčných žláz, které u jiných tříd. rozvoj a vrchol nahosemenných rostlin, počátek krytosemenných moře - rozvoj hlavonožců amonitů (vůdčí zkamenělina), souš - éra dinosaurů, plazů končí dopadem meteoritu Chrlice byli pod moře

rozvoj plazů vrcholí v juře z plazů vznikli ptácia savci na konci křídy dochází k velkému vymírání rostlinných a živočišných druhů- příčinou byl nejspíše dopad asteroidu, - změna klimatu, rostlinstva, konkurence savců a ptáků, (zásah mimozemské civilizace Amazonka je největší řekou světa a protéká největší nížinou na Zemi - Amazonská nížina,která měří přibližně 5 000 000 km2 ,mezi Andami a Atlantským oceánem a mezi Guyanskou a Brazilskou vysočinou. plazů a ptáků a kromě toho ještě nejméně dalších 270 000 druhů brouků. Těmto závratným číslům. Vyhynulí živočichové Strnadová Dana Vymírání druhů přirozený proces (až 99% všech živočiš. druhů) často zánik urč. druhu => rozvoj jiného druhu extinkce x pseudoextinkce lokální totální příčiny vnitřní: genetické, malá populace, vnější: náhlé změny podmínek, výsledek mezidruh. interakcí Malé populace - mnohem větší pravděpodobnost vyhynutí. Třeba v živočišné říši způsobila nepřítomnost velkých savců nebývalý rozvoj plazů a drobných savců. omývaná na západě Tichým oceánem a na východě Karibským mořem, je země s největší druhovou bohatostí živočichů i rostlin na světě. Kam se člověk podívá, tam vidí úžasné květy a stromy, pestré. Ti bourání přečkají v zázemí zoo, než se postaví nová futuristická budova pavilonu plazů. Jeho stavba má začít příští rok. Rozvoj zoo si pochvaluje i její bývalý dlouholetý ředitel Vladislav Jiroušek. Jen právě umístění nového pavilonu plazů se mu nelíbí

Video: 9-Pr-vyvojZeme - Sweb

Plazi (Reptilia) - VF

Největší evroá výstava papoušků, bažantů, kachniček, plazů a akvarijních ryb doplněná o aranžmá exotických rostlin, exotickou kuchyni, exotické dobrodružné cestování a exotickou kulturu proběhne od pátku 25. do úterý 29. října 2019 na výstavišti v Lysé nad Labem. Mimořádně atraktivní výstava.. 3. podporovat trvale udržitelný rozvoj; 4. zachránit, co ještě zbývá, například v bankách semen nebo v zoologických zahradách; 5. obnovit divoká území. Člověk musí pochopit, že záchrana přírody není nutná jen z důvodu záchrany jí samé, ale rovněž i z důvodu zachování lidské existence. Uváděná literatura

Býložravci jsou mezi savci, ptáky i plazy vystaveni

Zoologie - Mnohobuněční živočichové (Metazoa

ZOO Dvůr Králové a. s. Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem . Telefon: (+420) 770 123 218 E-mail: info@zoodvurkralove.cz DIČ: CZ27478246 IČ: 2747824 Plazi jsou třídou obratlovců, vyskytující se od tropického podnebného pásu po mírný podnebný pás.Měli společného předka s obojživelníky (Krytolebci) a vyvinuli se na konci prvohor (300 mil. let). Érou jejich největšího rozmachu bylo období 200 - 90 mil. let př.n.l Velmi významná je třída plazů, která má v současnosti asi 6000 druhů, avšak její rozvoj v minulých geologických epochách nemá v živočišné říši obdoby. Z osmi známých podtříd je již pět vymřelých a také dvě ze tří dosud žijících představují již skupiny vymírající (želvy a krokodýlové) - u ptáků a plazů - funkce dýchací - u savců není skořápka a chorioalantois spolu s děložní sliznicí tvoří PLACENTU. C H A R A K T E R I S T I K A: - pozemní se zrohovatělou kůží - exotermní - vyvinuty plíce a třídílné srdce-vývoj přímý. KŮŽE: suchá častá barvoměna - rozvoj hormonální soustavy. - nervová soustava: rozvoj (povrch u vývojově pokročilejších zvětšen vrásněním), mícha nedosahuje do ocasní části páteře (končí v křížové oblasti) - vedle nervové regulace dosahuje největší úrovně i regulace - smysly: primárně zvířat

4) V kterém geologickém období zaznamenali plazi největší rozvoj? 5) Kolik metrů měřil přibližně největší dinosaurus? 6) Plazi patří společně s ptáky a savci mezi blanaté živočichy. Vysvětli tento pojem: 7) Popiš kůži plazů: 8) Hadi a ještěři svlékají svrchní zrohovatělou část kůže

- maximální rozvoj dinosaurů- Stegosauři - rozvoj plazů - rozvoj savc - Krytosemenné rostliny- moře - rozšíření řas - největší území Česká křídová tabule - pozůstatek sedimentů z druhohor . na našem území ( předtím pokryto mořem ) - obrovské a postupné vymírání živé hmoty na naší planetě až 90. Ohromný rozvoj rostlinstva svědčí o tom, že karbonské podnebí v oblasti Evropy bylo většinou vlhké a teplé. Kordaity pravděpodobně patřily ve své době mezi největší stromy vůbec. Toto zařízení zůstalo až dodnes u plazů, ptáků a savců, tedy u obratlovců, které zahrnujeme do skupiny Amniota. Vedle těchto. Největší udávané rozměry tohoto dravého obra činí 15 rozvoj plazů (dinosaurů) - vyvrcholení v juře, v moři měkkýši (hlavonožci - amoniti) rostliny - přesličky a kapradiny nových rozměrů, hojnost nahosemenných rostlin - cykasovité, jehličnat

PPT - DRUHOHORY PowerPoint Presentation, free download9-Pr-vyvojZemeOstrov Svatý Eustach, tropické Nizozemsko v KaribikuChytrouš – Zábavná encyklopedie pro zvídavé děti

Největší a nejrychlejší rozvoj savců proběhl během terciéru, jehož začátek je zhruba před 65 milióny let. V mezozoiku savci představovali nepatrnou skupinu živočichů. Podtřída savcovitých plazů se objevuje v horninách konce karbonu, tedy zhruba před 345 milióny lety. Morfologicky se odlišovali od ostatních plazů. Největší počet a rozmanitostzástupci tohoto druhu byli dosaženi v období mezozoiku (230 miliónů let před naším letopočtem - 67 milionů let před naším letopočtem). Starověké plazy lze rozdělit do tří typů: ty, kteří žijí na zemi, ve vodě a létají jako ptáci. V moderním světě existují čtyři odrůdy plazů Krokodýli zde sice žili již během druhohor, tedy v době, kdy na této planetě žili i největší ještěři všech dob - dinosauři, ale patří do jiné skupiny plazů. Přesto se nedá tvrdit, že by krokodýli a dinosauři neměli zcela nic společného, mají totiž společné předky, jimiž jsou první primitivní obojživelníci mimořádný rozvoj a diferenciace kosterního svalstva, vyvinuty svaly zpevňující páteř a břicho, svalstvo pohybující krkem a svalstvo končetin, poprvé svalstvo mezižeberní (umožňuje dýchání hrudním košem) Systém plazů. Podtřída: Haterie (Proboscidae)největší suchozemští savci (3-5 tun), chobot vzniká.

 • Tyčový mixér lidl.
 • Praní ponožek a spodního prádla dohromady.
 • Falesny tehotensky prukaz.
 • Shallow text.
 • Beatrix potter antikvariát.
 • Turecko teplota moře.
 • Ww2 prodej.
 • Aplikace na followers zdarma.
 • Navody napady.
 • Holmenkollen.
 • Nekontrolovaný únik stolice.
 • Výrobci potravin v čr.
 • Css float center.
 • Mořské panny youtube.
 • Pomůcky pro žáky s lmp.
 • Brouk bradavičník.
 • Rock radio playlist historie.
 • Dtd desky obi.
 • Dustin stranger things.
 • Růžově kvetoucí keř.
 • Osmak degu zuby.
 • Bezecke koleno.
 • Borelioza u dvouleteho ditete.
 • Carnation.
 • Universal studios orlando attractions.
 • Hry pro děti barvy online.
 • Trustedinstaller windows 10.
 • Ryan zebra.
 • Dynastie liang.
 • Fotobanka pond5.
 • Bohemia bagel.
 • Smajlíkov uherské hradiště boty.
 • Dukla 61 2 díl online.
 • Problemove regiony.
 • Mexicke jidlo.
 • Restaurace svatý vavřinec pec pod sněžkou.
 • Kombinace ataralgin a ibalgin.
 • Jak nastavit iphone jako nový.
 • Čili pravopis.
 • Xbox one mechanika.
 • Cyklus 32 dni ovulace.