Home

Salter harrisova klasifikace

Zlomenina distální epifýzy tibie typ Salter-Harris III (43t-E/3.1 dle AO klasifikace pro dětský skelet). Zlomenina distální epifýzy tibie, metafýza neporaněna. IV. typ - zlomenina epifýzy, linie lomu vychází z kloubní štěrbiny a kříží fýzu a vyhází metafýzou, jedná se tedy o transepimetafyzární zlomeninu (obr. 4a, b) A Salter-Harris fracture is a fracture that involves the epiphyseal plate or growth plate of a bone, specifically the zone of provisional calcification. It is thus a form of child bone fracture.It is a common injury found in children, occurring in 15% of childhood long bone fractures. This type of fracture and its classification system is named for Robert B. Salter and William H. Harris, who. Klasifikace dle Saltera-Harrise 1. typ - čistá separace epifýzy v růstové spáře nedochází ke kostní lézi, pokud není dislokována, lze ji přehlédnou

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti. Pro klasifikaci poranění epifýz používáme klasické Salter -Harrisovo klasifikační schéma. Pro určené lokalizace pak specifická rozdělení zlomein dle jednotlivých autorů. Salter - Harrisova klasifikace doplněná Range Salter-Harrisova klasifikace; v nejvážnějších případech může dojít až k zastavení růstu kosti. Dalším onemocněním je avaskulární nekróza postihující části kostí, které nejsou dostatečně prokrveny a umírají na nedostatek živin a kyslíku

Epifyseolýza. Salter-Harrisova klasifikace. 1) through epiphyseal growth plate 2) 1+metafýzou 3) 1+epifýzou 4) 1+ meta + epifýzou 5) kominutívní fr. epifýzy. Fraktura lebky (lépe CT než RTG) dif. dg. fisura rovná/lomená, úzká, ostře konturovaná šev meandrovitý, skleroticky lemovaný céva vinutá, širší, mělčí okraje Salter-Harrisova klasifikace epifyzeolýz. diagnostické rozpaky Os peroneum Os trigonum Persistující apofýza tuberositas V. metatarsu . anterior přední anteroposteriórní směr zepředu dozadu distalis vzdáleněji od trupu distoproxmálně na končetinách, směr od prstů k horní části končetin Salter-Harrisova klasifikace epifyzeolýz. diagnostické rozpaky Os peroneum Os trigonum Persistující apofýza tuberositas V. metatarsu. Title: Stomatologie - seminář Author: mr Created Date

Základní obecná klasifikační schémata dětských zlomenin

Klasifikace endoleaků (endovaskulární stentgraft abdominální aorty) Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Typy. Fractura okcipitálních kondylů (Anderson-Montesano) Anderson-Montesano Classification of Occipital Condyle Fractures Po úspěšném vyplnění přihlášky Vám přijde potvrzující email spolu s informacemi o místě a čase konání přijímací zkoušk

Salter-Harris fracture - Wikipedi

Klasifikace - Salter Harris: Typ I: prostá epifyzární separace. Typ II: jako typ I s odbočením linie do metafyzy trojúhelníkovitým fragmentem - Thurston Hollandovo znamení. Typ III: pravá epifyzální zlomenina - prochází do periferie růstovou chrupavkou. Typ IV: pravá transepimetafyzární Hawkinsova klasifikace: dělí vertikální zlomeniny krčku talu na typ I-IV Pauwelsova klasifikace: zlomeniny krčku femuru Pipkinova klasifikace: zlomeniny hlavice femuru Salter-Harris klasifikace: poranění růstové ploténky (fyzární zlomeniny) Schatzkerova klasifikace: fraktury plateau tibie Weberova klasifikace Die Salter-Harris-Klassifikation dient der Einteilung der Epiphysenverletzungen. 2 Hintergrund. Die Salter-Harris-Klassifikation ähnelt der Einteilung der Epiphysenverletzungen nach Aitken. Salter-Harris I = Aitken 0: Epiphysiolyse ohne Begleitfraktur Salter-Harris II = Aitken I: Partielle Epiphysiolyse mit Absprengung eines metaphysären Elements. Mit etwa 75% der Fälle häufigster Typ Aitken Salter Popis 0 I Epiphyseolýza bez fraktury I II Částečná epip

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizac Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Proximální epifýza humeru Poranění proximální růstové ploténky. Epifyzeolýzy dělené podle klasického Salter-Harrisova schématu. Epifyzeolýza SH I (vzácně, častěji jako novorozenecké poranění

Dětské zlomeniny a epifyzeolýzy - WikiSkript

Genetická klasifikace rozděluje přírodní katastrofy podle místa jejich vzniku (KUKAL, Z., 1983, 14). Podle vztahu k zemskému povrchu můžeme určit tři skupiny katastrof: Katastrofy vznikající pod zemským povrchem - zemětřesení, sopečná činnos Diagnostika klíčových snímků: stupeň angulace / posunutí, poškození růstové epifýzy (Salter-Harrisova klasifikace) Rx: obvykle nefunkční (uzavřená redukce a odlévání) Distální Radioulnar Joint (DRUJ) společné zranění po traumatu jako u FOOSHwith hyperextenze zápěstí a rotace a narušení vazeb DRUJ a TFCcomplex nÁvrh klasifikace Úlohy celkem datum jednÁn( 11.5.2016 komise rozhodnutf komise o klasifikovanÉ Úloze c114/ch/2016/h zmena použlje se nynÍ nÁvrh oÚ 013 013 013 oÚ oú 013 luz gak myn jap bez defektu l. zelená defektní Úloha lenov komise m. ynsua j. nedvèdová . kletková j. pernico

Klasifikace- Gartlandova •Typ I- nedislokované zlomeniny •Typ II- dorzální dislokace s intaktní zadní kortikou •Typ III- dislokace a ulomení obou kortik. •Salter-Harris I fraktura proximální epifýzy femuru •Adolescenti (♂10 -16 let; ♀8 -15 let NÁVRH KLASIFIKACE ÚLOHY CELKEM S. Knotková DATUM JEDNÁN( 11.5.2016 KOMISE ROZHODNUTí KOMISE O KLASIFIKOVANÉ ÚLOZE C117/CH/2016/h ZMENA POUžlJE SE V B A C3 NYNf NÁVRH OU oú oÚ 013 013 OU 013 KOOR JaN NúTaL IRu SoK BEZ DEFEKTU J. HustopeckÝ DEFEKTNI ÚLOHA LENOV KOMISE L. Núñ l. R olfovå ayupanta J. Nedvëdov Didaktická klasifikace IPVZ (Havránek) Separace distální epifýzy tibie typ Salter-Harris I a II. Zlomenina distální epifýzy tibie typ Salter-Harris III a IV (zlomenina vnitřního kotníku). Osteochondrální zlomenina distální epifýzy tibie typ Ogden 7A či 7B (odlomení vnitřního kotníku) SH Salter - Harris (klasifikace epifyzeolýz) SI sakroiliakální sin. sinister, sinistra SONO sonografie st.p. status post susp. suspektní ŠŽ štítná žláza TEP totální endoprotéza TF syndesmóza tibiofibulární syndesmóza TM kloub temporomandibulární kloub TU tumor.

Časovou osnovu událostí v sérii knížek o Harrym Potterovi vytvořili fanoušci, kteří ji odvodili zejména z údajů v druhém díle (Harry Potter a Tajemná komnata), v němž se oslavuje 500. výročí úmrtí Skorobezhlavého Nicka.K Nickově popravě došlo 31. října 1492, z čehož se dá odvodit, že děj druhého dílu se odehrává od léta 1992 do poloviny roku 1993 Klasifikace MK: Podle oficiálních zpráv vypěstoval prvníko baziliška Herpo Prohnilý, který byl řecký černokněžník a hadí jazyk, který po dlouhém experimentování zjistil, že vysedí-li ropucha slepičí vejce, vylíhne se z něj obrovský plaz obdařený neobyčejně nebezpečnými schopnostmi 1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 41 Klasifikace je provázena slovním hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 5. Způsob hodnocení žáka projedná třídní učitel s výchovným poradcem, rodiči žáka a s ostatními vyučujícími 200 Liberecký kraj olympiúda 2010 Hry IV, zimní olympiády dätí a mládeže ÖR Liberecký kraj, 31. 1. - 5. 2. 201

V etiologii často přímý náraz na flektované koleno. U dětí se vyskytuje jako distální femorální epifyzeolýza typu Salter-Harris I-IV. Rtg ukáže rozsah postižení: - extraartikulární zlomeniny (šikmé, spirální, příčné, typu obráceného T s volným fragmentem mediálním či laterálním, kominutivní víceúlomkové) Klasifikace zlomenin dle Tscherneho Všechny klasifikace zlomenin, které vycházejí pouze z rtg snímku odvádějí pozornost od měkkých tkání. Poškození měkkých tkání je i u zavřených zlomenin rozhodující pro zvolení optimální léčebné metody. (Salter- Harris I.-V.) nebo k subperiostální zlomenině metafýzy.

Zcela odlišnou problematiku pak přinášejí dětská poranění, kde opět při stejném mechanismu úrazu dochází buď k separaci epifýzy několika různých typů (Salter-Harris I.-V.), nebo k subperiostální zlomenině metafýzy označované jako zlomenina vrbového proutku (greenstick fracture, en bois verte fracture.. zlomeninu rovnat Podobná klasifikace je otevřen Poranění růstové ploténky, stejně jako u zlomenin Salter-Harris, vyžadují pečlivé ošetření a přesné zmenšení, aby se zajistilo, že kost bude nadále normálně růst. Plastická deformace kosti, při které se kost trvale ohýbá, ale neláme se, je možná i u dětí Užívaná je klasifikace dle zlomeniny chirurgického krčku či součástí Horwitze a Neera založená na stupni čtyřfragmentové zlomeniny s luxací či bez dislokace: I. stupeň: dislokace menší než 5 luxace /skupina VI/. mm, II. stupeň: dislokace do l/3 šíře kosti V diagnostice nedislokovaných zlo- ke straně, III. stupeň.

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné

Klasifikace

 1. Zlomeniny a epifyzeolýzy proximálního konce bérce u dětí
 2. Eponyma fraktur - WikiSkript
 3. Salter-Harris-Klassifikation - DocCheck Flexiko
 4. Epiphyseální poranění (Aitken, Salter, Harris) Lékařské
 5. Dětská chirurgie: Proximální epifýza humer

Klasifikace katastrof a hrozeb - Teoretická východisk

Zlomenina vrbového proutku léčb

Salter Harris Fracture Classification - Everything You Need To Know - Dr

 • Las ventas marketing.
 • Archetyp venuše.
 • C4 rostliny.
 • Three wise monkeys.
 • Microblading praha recenze.
 • Kokosové kuličky s kakaem recept.
 • Budvar 10 cena.
 • Rhodiovaná bižuterie.
 • Ekmanova metoda.
 • Nafukovací donut.
 • Kmínový čaj pro novorozence.
 • Pistácie strom prodej.
 • Pásový rovnač zad.
 • Elo fide 2018.
 • Nejhezčí vyhlídky.
 • Interiérové dveře výška 210 cm.
 • Vyjmutí prsních implantátů cena.
 • Sociální pedagog legislativa.
 • Marinak 2 online cz dabing.
 • T mobile internet a tv.
 • Monorail dubai timetable.
 • Vietnamské jídlo recepty.
 • Cop účes.
 • Izolace opěrné zdi.
 • Jak zvolit emailovou adresu.
 • Zamilovaná do profesorky.
 • Putinova nová manželka.
 • Žlutá stolice u psů.
 • Hervis cyklistika.
 • Podokapní žlab hranatý.
 • Canon eos 5d mark ii.
 • Tisk cb.
 • Teplota po očkování hexavakcínou.
 • Vše o hitlerovi.
 • Poloměr zkratka.
 • Spánková apnoe je nebezpečná porucha.
 • Poloha 64.
 • Online make logo.
 • Přehled výše důchodů.
 • Letenky malaga ryanair.
 • Ellen page 2019.