Home

Soč obory

Webinář SOČ. Středisko volného času Korunka pořádá již IX. ročník odborného semináře, tento rok webináře, pro zájemce o odbornou práci v rámcičíst víc Archiv prací SOČ Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako . V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho SOČ zahrnuje celou řadu nejrůznějších oborů, a právě proto má ambice na jedno z předních míst mezi nejrůznějšími v současnosti realizovanými soutěžemi. Soutěžní obory Od roku 2001 je každoročně vypisováno 17 soutěžních oborů Středoškolská odborná činnost (zkratka SOČ) je každoročně od roku 1978 pořádaná celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů českých (dříve československých) středních škol.Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, organizaci zajišťoval Národní institut dětí a mládeže, nyní. Biologie. Program Biologie je nejuniverzálnějším bakalářským programem, který je určen uchazečům majícím zájem o poznávání biologických disciplín v celé jejich rozmanitosti; studium proto zahrnuje poznatky/znalosti ze širšího spektra biologických disciplín/specializací, od biomedicínských oborů (buněčná a molekulární biologie, fyziologie, apod.) po studium.

Středoškolská odborná činnost - SO

Přijímací zkoušku lze prominout studentům na základě potvrzení o účasti v SOČ (obory Historie, Dějepisná olympiáda a Teorie kultury, umění a umělecké tvorby - celostátní kola). FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO Soutěžní obory SOČ. matematika a statistika; fyzika; zařazení práce do příslušného oboru je možné provést nejpozději před vlastní obhajobou v krajském kole SOČ, a to po dohodě předsedů odborné poroty stávajícího a navrhovaného oboru a se souhlasem autora. Záznam o změně musí být uveden na přihlášce. Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Naším cílem je, aby naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění ve stavebních i zahradnických oborech SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkoušíte obhajovat práci před odbornou porotou Podpora SOČ Co je SOČ aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A t o se úspěšně daří. JCMM ve spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a firmami nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje finanční podporu těchto prací. Studenti SŠ z.

V případě, že volíte 2 obory na naši školu, je nutné podat shodně vyplněnou přihlášku ke studiu 2x ,včetně příloh (Nelze uvést 2x stejný kód oboru). Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek. Podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení na naši školu poskytne ředitel školy Ing Důležitá sdělení. Úřední hodiny školy v době nouzového stavu od 12.10. 2020 do 3. 11. 2020 pondělí - středa 6:00 - 12:00. Nový rozvrh online výuky platný od 2 Titulní strana Obory vzdělání Starší archivované články Školní rok 2012-2013 SOČ - Středoškolská odborná činnost Jazyková škola nabízí Jednoletý jazykový kur

SOČ - archiv prac

Naše soukromá střední škola v Olomouci nabízí dva perspektivní obory s jistou uplatnitelností ve státní i soukromé sféře. Výuka probíhá v nadstandardně vybavených počítačových učebnách, samozřejmostí jsou u nás IT technologie , se kterými tě naučíme zacházet nebo rozvineme, co už umíš SOČ - Studentská Odborná Činnost. Úvod » O škole » Galerie » SOČ - Studentská Odborná Činnost Novinky; Úspěchy; Projekty. NAKAP. NAKAP aktuality; Erasmus. Aktuality; Erasmus 2019/2020 Studijní obory. Strojírenství. SOČ: studenti pod vedením školitelů z naší fakulty bodovali napříč obory Ve finálovém kolo 42. ročníku celostátní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ), jež proběhlo o uplynulém víkendu, dosáhli vynikajících výsledků studenti, kteří se připravovali pod vedením z naší fakulty

Vážení rodiče, letošní třídní schůzky uspořádáme jinak, než jak jste byli zvyklí. V termínu od 23.11. do 25.11. v době od 9:00 do 17:00 hod. můžete telefonicky kontaktovat třídní učitele, vyučující jednotlivých předmětů, učitele odborného výcviku nebo vychovatele.Všichni pedagogové Vám rádi poskytnou informace o prospěchu Vašich dětí, hodnocení a. stáhnout (PDF) Aktuální propozice - 42. ročník SOČ Aktuální propozice vydané 3. dubna 2020 Ústřední komisí SOČ stáhnout (PDF) SOČ - 2018-2019 - 41. ročník Brožura SOČ ke stažení Soutěžní obory SOČ: Práce je možné vypracovat v oborech 1 -18. Více na stránkách www.soc.cz. Jak se přihlásit? SOČ je postupová soutěž, skládá se ze školního,okresního a krajského kola, vyvrcholením je celostátní přehlídka

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov

Středoškolská odborná činnost - Sweb

 1. Titulní strana Pro uchazeče Obory vzdělání Starší archivované články Školní rok 2012-2013 SOČ - Středoškolská odborná činnost
 2. Také na Příbramsku je řada firem, které mají o absolventy naší školy zájem. Při volbě oboru vzdělání a tím i své budoucí profese určitě stojí za to uvažovat o některém z oborů, které se v naší škole vyučují. Na výběr je mezi tříletými učebními obory s výučním listem i čtyřletými obory s maturitou
 3. Okresní přehlídky SOČ březen - duben 2019 Krajské přehlídky SOČ duben - 15. květen 2019 Celostátní přehlídka SOČ 14. až 16. června 2019, Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 397/5, 746 01 Opava
 4. 3 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ 3.1 Seznam soutěžních oborů Pro 43. roník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteþní přehlídky SO: 2 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářstv
 5. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás, ať studujete na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží
 6. 3 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ 3.1 Seznam soutěžních oborů Pro 37. ročník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ: 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08
 7. SOČ - Studentská Odborná Činnost; GDPR; Dokumenty. Výroční zprávy SPŠSE a VOŠ Liberec; Pokyny a provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec; Studijní obory. 26 - 41 - M/01 Elektrotechnika; 23 - 41 - M/01 Strojírenství.

3. SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ 3.1 Seznam soutěžních oborů Pro 31. ročník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ: 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08 Obhajoby proběhnou před 3 komisemi v těchto učebnách: UBi - biologie, zdravotnictví, chemie + učební pomůcky z těchto oborů, + příbuzné obory, 320... IT, elektro, fyzika, astronomie a příbuzné obory, 324 humanitní obory; garant školního kola SOČ: V. Valach, valach@gasos-ro.c OBOR 66-51-H/01 PRODAVAČ. Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti: odborný výcvik probíhá v týdenních intervalech na prodejně individuální praxe, pracovní smlouvy zajišťuje škola ve spolupráci s rodiči, skupinový výcvik se prování na prodejně Billa v Rožnově pod Radhoštěm, provádí odbornou poradenskou službu a činnosti spojené. Ve dnech 27. 8 -29. 8. 2019 pořádala Asociace kuchařů a cukrářů soutěž Kuchař roku 2019 ve společném stravování.Náš zástupce šéfkuchaře Martin Franc a kuchař Zdeněk Havlíček soutěžili v kategorii nejatraktivnější pokrm ve středních školách.. S pokrmem Italská focaccia s krůtím sous-vide, grilovaným kukuřičným klasem, a pečenými grenaillemi. Také na Příbramsku je řada firem, které mají o absolventy naší školy zájem. Při volbě oboru vzdělání a tím i své budoucí profese určitě stojí za to uvažovat o některém z oborů, které se v naší škole vyučují. Na výběr je mezi tříletými učebními obory s výučním listem i čtyřletými obory s maturitou

Podpora SOČ Co je SOČ aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A daří se to. JCMM ve spolupráci s vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR a firmami nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje finanční podporu těchto prací. Studenti SŠ v JMK si každoročně v. Oficielní webové stránky SOŠ a SOU Hradební. Studium na naší škole je nejlepší investice pro Vaši budoucnost. Získáte nejen teoretické znalosti, ale i částečnou praxi, které velmi dobře využijete při hledání svého prvního zaměstnání Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Hlavním garantem SOČ je NIDV MŠMT. SOUTĚŽNÍ OBORY. 01. matematika a matematická informatika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografi

Výuka na FEL ČVUT probíhá ve studijních programech. Programy jsou nabízeny v bakalářské, magisterské a doktorské studijní etapě. Vybrané studijní programy se dále dělí na obory. Uchazeči o studium v bakalářských programech jsou přijímáni do programu. Rozdělení do oborů probíhá v letním semestru prvního ročníku Absolventi se mohou dobře uplatnit jako správci systémů, sítí, operátoři bezpečnostních dohledových center (SOC), členové týmů CSIRT, nižší či střední management kyberbezpečnosti, softwaroví inženýři bezpečných IT aplikací a systémů, ale i jako školicí pracovníci či asistenti manažerů kyberbezpečnosti Studijní obory Učební obory Řidič profesionál Služby školy pro veřejnost Stravování Autoškola Kontakty na školu Kontakty na učitele Informace o prospěchu Aktuality školy. Výchovný poradce Schránka přání a důvěry Rozvrh hodin Maturita - informac Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů. Výsledkem SOČ je zpravidla samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Proto je i snaho

Na této škole jsem se vyučil v oboru Kuchař-číšník. Nevím, jaká slova volit pro přátele a kamarády, kteří mi vytvořili takové příjemné podmínky, jaké jsem prožil při mém studiu, které mě vybavilo do života kromě nabytých vědomostí především komunikačními schopnostmi Ověř si, jak je to s obory, o nichž uvažuješ. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta: Přijímačky nejsou potřeba, pokud se zúčastníš celostátní přehlídky v oborech 01 - Matematika a statistika, 13 - Ekonomika a řízení a 17 - Filosofie, politologie a ostatní humanitní obory Lékařská fakulta. Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika. GPS: 49°10'38.243N, 16°34'23.827

Chceme naší nabídkou oslovit každého z vás, proto se naše obory mezi sebou tak liší. Jedno společné ale určitě mají: klademe velký důraz na praxi, praktické znalosti a dovednosti, aby každý absolvent kteréhokoliv oboru byl co nejlépe připraven pro život Naše škola vyučuje ve šk. roce 2020/2021 tyto obory: čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou. 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření: počítačové systémy zaměření: mechatronika 36-47-M/01 Stavebnictví, zaměření: pozemní stavitelství; 23-41-M/01 Strojírenství, zaměření: počítačové systémy a programování. Středoškolská odborná činnost. Milí studenti, chcete se zapojit do programu SOČ (středoškolská odborná činnost)?. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně studentů prvních ročníků VOŠ a talentovaných žáků základních škol pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání Oficielní webové stránky SOŠ a SOU Hradebn Soutěž SOČ je vyhlašovaná MŠMT jako postupová soutěž, která se koná zpravidla na úrovni školních kol, okresních kol, krajských kol a vyvrcholením je celostátní přehlídka. Účast v soutěži je podmíněna včasným přihlášením v souladu s harmonogramem SOČ pro aktuální ročník a s pokyny školního organizátora SOČ

Studijní obory Uchazeči o studium Základní informace Marie Freibergová z Gymnázia Ústí nad Labem se umístila na 10. místě ve státním kole SOČ v červnu 2016 v oboru Fyzika, a to s prací Stabilita kalibrace maticového detektoru pro měření ve vysokoenergetických fotonových svazcích v radioterapii pod vedením Ing Školní rok 2018/2019 První pomoc v terénu - Horská služba České republiky - [ 42. ročník SOČ Pozor, čtěte bedlivě! Do 25. 3. 2020 přihlášky a práce do okresního kola SOČ POUZE v elektronické formě na https://socv2.nidv.cz/ !!! (KORONAVIRUS - NOUZOVÝ STAV) Kontaktní osobA: Blažena Gebauerová, gebauerova@mgo.opava.cz , tel: 732 106 191 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 41. ROČNÍKU Proběhne od pátku 14. do neděle 16. června 2019 na Mendelově gymnáziu a.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) V přehlídce středoškolské odborné činnosti za rok 2009 dosáhl náš student čtvrtého ročníku Jan Nezval tradičně výborného umístění. V celostátním kole byl ve své kategorii třetí a nominoval se do mezinárodní soutěže Intel ISEF, kde skončil čtvrtý Podívej se na naše obory, jako jsou nástrojař, elektrotechnik a další. Zjistit více. Škola doporučená zaměstnavateli. Naše škola již 4. rokem obhájila titul škola doporučená zaměstnavateli. V roce 2019 převzala diplom a ocenění za první místo v této anketě a tak se opět stala doporučenou školou

Středoškolská odborná činnost - Wikipedi

SOČ: studenti pod vedením školitelů z naší fakulty bodovali napříč obory Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti Obory vzdělání. Gymnázium; Agropodnikání; Ekonomika a podnikání; Ekologie a životní prostředí; Stavebnictví; Mechanik seřizovač; Tříleté obory; Akce. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu; Výzva k podání nabídek na VZ Jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Velká Británi SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, v nichž soutěžící své práce obhajují Ve finálovém kolo 42. ročníku celostátní soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ), jež proběhlo o uplynulém víkendu, dosáhli vynikajících výsledků studenti, kteří se připravovali pod vedením z naší fakulty

Video: Biologie PŘÍRODOVĚDCE

Kontaktní informace. Pražská 1222. 269 20 Rakovník. IČ: 47019719. moa@moarako.cz. Telefon: +420 313 521 061. Datová schránka: 2wvx8ad. Najdete nás na Facebook Estetika • SOČ Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Etnologie • SOČ Historie • SOČ Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory • Dějepisná olympiáda Filozofie • SOČ Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Francouzský jazyk a literatur Geologická sekce PřF UK zajišťuje v rámci studijního programu Geologie výuku několika oborů a zaměření v rámci bakalářského i magisterského studia.. Bakalářské studium (tříleté) - studijní program Geologie (hlavní garant SP doc. Katarína Holcová) 1. obor Geologie (garant doc. Petr Kraft) 2. obor Hospodaření s přírodními zdroji (garant doc. Petr Drahota

činnost (SOČ). Do roku 1992 měla SOČ 21 oborů, po rozdělení ČSFR vznikly dvě samostatné soutěže SOČ - česká s 16 obory a slovenská SOČ s 19 obory, v současné době má česká soutěž 17 oborů. SOČ měla svoji konjunkturu s více než dvaceti tisíci pracemi v druhé polovině osmdesátých le Cesta: Soutěže » Studijní obory » SOČ » Minulé ročníky soutěže SOČ. Studenti soutěžili na stavebce. článek o průběhu okresního kola SOČ 2016 Více informací » Výsledková listina okresního kola SOČ 2016. Výsledková listina okresní přehlídky SOČ 2015. Stránka vytvořena 27.11.2020 12:50:43, semestry: L/2021-2, Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních. Přírodovědné a společenské obory. Školní rok 2013-2014. Klára Bednářová - španělský jazyk - 1. místo v celostátním kole literární soutěže Sara - Janne Korbelová - německý jazyk - 2. místo SOČ - obor biologie - ústřední kol

Mendelovo gymnázium, Opava je jedinou SŠ v ČR, která je již podruhé poctěna organizováním akce takového významu, tentokrát ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě . Poprvé se na MGO celostátní přehlídka konala v roce 2005. Nad letošním kolem SOČ převzali záštitu hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák , CSc., primátor statutárního města Opavy. Témata SOČ Poznej půdy ve svém městě Autor odebere městské půdy v centru, v blízkém okolí, ve vzdáleném okolí, podle proudění větru, provede sítování, sušení výluh a analýzu vybraných rizikových prvků Obory vzdělání SPŠ - Obecné informace V současné době studuje na střední průmyslové škole přibližně 680 žáků v 25 třídách v šesti maturitních oborech: elektrotechnika, informační technologie, strojírenství, technické lyceum, grafický design a průmyslový design

Obory SOČ - Středoškolská odborná činnos . Podporované projekty. Spoločnosť Kvant podporuje priamo alebo prostredníctvom iných neziskových organizácii rozvoj vzdelávanie a vedy na Slovensku ; Ako sme si skrášľovali okolie Naši basketbalisti príjemne prekvapili Vyhodnotenie Biblickej olympiády Školské kolo biologickej olympiá Dne 1.3. 2011 se konalo školní kolo SOČ oboru 2 - Fyzika.Školního kola se zúčastnili dva studenti z oktávy. Tomáš Pikálek představil svoji práci Stavba amatérské difúzní mlžné komory, kterou posluchačům i předvedl. Jde o doma vyrobené zařízení, které umožňuje pozorovat průlet částice prostředím

Dějiny umění - bakalářské studium Masarykova univerzit

 1. Výsledkem SOČ je zpravidla vypracovaná samostatná práce nebo učební pomůcka, která se předkládá k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou. SOUTĚŽNÍ OBORY: 01. matematika a matematická informatika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie.
 2. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás, ať studujete na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkoušíte obhajovat práci.
 3. SOČ je soutěž talentovaných žáků středních škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Soutěž vede žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Obory SOČ: 01. matematika a.
 4. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ 3 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 3.1 Seznam soutěžních oborů.

Soutěžní obory SOČ Klvaňovo gymnázium a střední

3 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ 3.1 Seznam soutěžních oborů Pro 41. roník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteþní přehlídky SO: 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08 Studentská odborná činnost - rok 2002. Za zkratkou SOČ se skrývá několik jednoduchých slov, jejichž význam vám může zcela změnit život.Středoškolská odborná činnost má posilovat zájem středoškoláků o některý z oborů lidského vědění.Soutěžní obory jsou podle zaměření rozděleny na několik kategorií, ve kterých pak studenti soutěží se svými pracemi SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou Středoškolská odborná činnost (SOČ) - 2019 41. ročník - okresní kolo Kdy: 27. 3. 2019 (středa) Kde: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, posluchárna Čas: 8.00 hod. Soutěžní obory Obor SOČ: 01 matematika a statistika Obor SOČ: 02 Fyzika Obor SOČ: 05 Geologie, geografi

Hlavní strana - Střední průmyslová škola elektrotechniky a

3 soutĚŽnÍ obory soČ 3.1 Seznam soutěžních oborů Pro 39. ročník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2014 / 2015 - opět 2 práce na celostátní přehlídce Školní kolo SOČ proběhlo 11.3. 2015. Žáci gymnázia a SOŠ prezentovali 21 prací, tzn. více než dvojnásobek proti 10 pracem v minulém ročníku. Kromě dvou postoupili ostatní do okresní přehlídky

Střední průmyslová škola chemická, Brno | SPSCHBR

Střední odborná škola Jarov - Unikátní školou v mnoha směrech

 1. Středoškolská odborná činnost (SOČ) Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov UPRAVENÉ PROPOZICE OKRESNÍHO KOLA SOČ Název soutěže: Okresní přehlídka SOČ okresu Kroměříž, obory 01-08, 14-18 Termín: 23.4.2020 Přihláška: − práci uložte ve formátu pdf a vyplňte přihlášku (podrobnější informace naleznete n
 2. Informatika Obory SOČ Podrobný přehled s anotacemi najdete na www.soc.cz nebo v Brožuře SOČ (dostupná ve vaší škole) Důležitá pravidla • Kdo může soutěžit • žák denního studia SŠ • výjimečně talentovaný žák ZŠ • výjimečně 1. ročník VOŠ • mladší 21 let Důležitá pravidla • Do kdy se přihlásit.
 3. Zobrazit více; Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020-2021 pro maturitní obory Mechanik seřizovač, Informační technologie a Podnikání, pro učební obory Elektrikář, Instalatér a Obráběč kovů
 4. Obor SOČ: 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Eutanazie - současný problém lékařské etiky Euthanasia - a current problem of medical ethics Autorka: Hana Malcová Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1 Jihlava 586 01 Kraj: Vysočina Konzultant: PhDr

SOČ? SOČ! Masarykova střední škola Letovic

 1. Soutěžní obory SOČ. Harmonogram 42. ročníku. Školní přehlídka SOČ: únor 2020 - před jarními prázdninami! Okresní přehlídka SOČ: pondělí 23. březen 2020, Brno Krajská přehlídka SOČ: duben/květen 2020 Celostátní přehlídka SOČ: červen 2020
 2. Gymnázium Třebíč - vzdělání pro život. Budujeme školu, která je atraktivní a smysluplná, poskytuje kvalitní vzdělání a kontinuálně zlepšuje svou činnost
 3. SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 3.1. Seznam soutěžních oborů . Pro 37. ročník je vyhlášeno 18 soutěžních oborů, ve kterých se uskuteční přehlídky SOČ: SOČ musí zajistit shodu písemné a elektronické verze práce SOČ po celou dobu konání soutěže, tj
 4. Obory. 01. matematika a matematická informatika 02. fyzika 03. chemie 04. biologie 05. geologie, geografie 06. zdravotnictví 07. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. ochrana a tvorba životního prostředí 09. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový desig
 5. Fotogalerie - vítězství v celostátním kole 41. ročníku SOČ Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm
 6. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných studentů středních škol zaměřená na řešení odborných problémů v osmnácti vědních oborech. Soutěž probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící obhajují své práce

O projektu JCMM z. s. p. o

Pro zájemce o SOČ Milí studenti středních škol, pro ty z Vás, kteří máte zájem zapojit se do středoškolské odborné činnosti, nabízíme možnost vytvořit si zde na Přírodovědecké fakultě svůj vlastní výzkum s pomocí některého z našich odborníků (biolog, fyzik, chemik, matematik), který Vám s Vaší činností. SPŠ Karviná, Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizac 10. března proběhlo u nás školní kolo Středoškolské odborné činnostia a již známe postupující do krajského kola této soutěže Obchodní akademie Neveklov. sekretariát: 317 741 794 : 725 187 499: ředitelka: 725 187 444: zástupkyně: 725 187 44 Střední škola stavební Třebíč připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách technického směru nebo přímo pro činnosti v oblasti stavebnictví

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 SPŠSE a VOŠ

SOČ 2017. Zhodnocení celostátního kola SOČ; Oficiální pozvánka na finálové kolo SOČ 2017; Program; Ubytování; Stravování; Postery; Doprovodný program; Informační leták; Jídelní lístky; Informační zpravodaj SOČ 2017; Časopis Sočkař 1617-3; Výsledková listina; Školní rok 2015/2016; Školní rok 2014/2015; Školní. Studijní obory; Seznam učitelů a kontakty; Školní řád; Pravidla pro hodnocení žáků; Poradenské služby; Poskytování informací; Návrhy rozpočtu PO; Informace o studiu. Učební plány; Školní vzdělávácí program; Informace pro rodiče; Přijímací řízení. Kritéria; Počty přijatých žáků; Maturitní zkoušky. SOČ - městské kolo 2017 Finanční gramotnost Tuta via vitae Seminář terorismus Konverzační soutěž Absolutorium 2017 Florbal Hranice Ocenění žáků 2017 Peer program 2017 Den otevřených dveří 2017 Obor č. 17 - filozofie,politologie a ostatní humanitní obory 38. ročník soutěže STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI (SOČ) pro zájemce o přírodovědné, technické a humanitní obory Zde najdete fotky z 38. ročníku

Studijní obory; Den otevřených dveří tentokrát formou online SOČ fóra. V kategorii Ekomika a řízení nás reprezentoval Lukáš Paruch ze 3.A a svým výstupem získal druhé místo. Kromě druhé příčky je Lukáš držitelem Ceny CZ.NIC, Ceny MŠMT a Ceny rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc... dle představ. Těší mne, že dodnes spolupracuji s některými účastníky SOČ, kteří se stali odborníky v dané oblasti a zasedají v odborných porotách. Porot bývá 14 pro 18 soutěžních oborů (příbuzné obory v případě malého počtu prací spojuji), jsou tří až čtyřčlenné. Většin Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim. Krajské kolo SOČ proběhlo včera 7. 5. 2020. Přes založené online fórum komunikovaly komise s jednotlivými soutěžícími a následně stanovily výsledné pořadí. Výsledky našich studentů: Martin Biroščák - 1. místo, postup do celostátního kola soutěže (celkem 2 práce) Dominik Liberda - 2. místo (celkem 4 práce Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. Plné znění Organizačního řádu soutěže č.j. 20410/2016 s platností od 1. 8

Představení v Městském divadle Brno | Aktuality

SOČ - školní kolo Dne 26.2.2020 se na naší škole konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Soutěže se zúčastnily dvě studentky 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum Naše obory. Maturitní Soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) se zúčastnila naše žákyně Hana Koryčánková z 2UZ. Její práce má název: Vyhledávání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou. SO. Krajské kolo SOČ 2018. V úterý 24. 4. 2018 se 6 studentů naší střední školy zúčastnilo krajského kola STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI v Kladně. Konkurence ve 12 celkových kategoriích byla sice značná, Poznej naše obory Maturitní obory S.

Exkurze S1 - SPŠ PřerovNové pracoviště pro Jezdce a Chovatele - SŠZZ OlomoucFyzika - SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice

Okresní kolo SOČ 2018 Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se na naší škole konalo okresní kolo SOČ. Celkem 43 soutěžících z deseti plzeňských středních škol a gymnázií obhajovalo 36 prací ve čtrnácti soutěžních oborech Porotci Krajské přehlídky SOČ Plzeňského kraje 29. 4. 2020 Porota č. 1 obory: 01 - matematika a statistika 02 - fyzika 10 - elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 18 - informatika Ing. Tomáš Potužák, Ph.D., Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Ing Vyšší odborná a střední průmyslová škola Šumperk s maturitními studijními obory elektrotechnika, informační technologie, grafický design, průmyslový design, strojírenství, technické lyceu SOČ 2020 Přijímací řízení do SOŠ - 2020 Šití roušek Policisté z VPŠ a SPŠ pomáhají... Suchý biatlon Turnaj DM ve volejbale Návštěva soudu v Brně Projektový den Přerov Obor 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

 • Sonic the hedgehog sonic forces.
 • Jak upravit raw v zoneru.
 • Afty léčba.
 • Tetování anděl chrudim.
 • Krajkové šaty orsay.
 • Martin erhart.
 • Tabulky bozp.
 • Jak smontovat skate.
 • Event horizon wiki.
 • Přechodné dopravní značení.
 • Csfd moonstruck.
 • Tovární nastavení windows 7 acer.
 • Prekladac titulku youtube.
 • Ospen 1500 recenze.
 • 10.týden těhotenství dvojčata.
 • Beatrix potter antikvariát.
 • Flintstoneovi.
 • Ona csfd.
 • Květinářství otýlie české budějovice.
 • Mocná afrodité divadlo pod palmovkou recenze.
 • Panorama hotel prague.
 • Terry mcqueen.
 • Odblokování obrazu octavia 3.
 • Sněti.
 • Druhy svalů člověka.
 • Smejko a tanculienka farbicky.
 • Olezla usta.
 • Brouk bradavičník.
 • Baumit finobello.
 • Julie andrewsová emma walton hamilton.
 • Výprodej rybářských potřeb.
 • Nepečený zdravý cheesecake.
 • Stefajir inzuliny.
 • Křepelka váha.
 • Kia zeme puvodu.
 • Jackfruit úprava.
 • Etikety na víno levně.
 • Apis kyselina glykolová.
 • Chloroplasty výskyt.
 • Twilight sága rozbřesk 1. část online cz dabing.
 • 6 s š 9 zd.