Home

Jinými slovy synonymum

Jinými slovy synonymum. Synonyma též slova souznačná, jsou slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat. Dodávají jazyku bohatství, umožňují jemné odstínění významů v závislosti na kontextovém a stylistickém zabarvení Existuje synonymum ke slovu synonymum ? něco jako antonymum - opozitum I synonyma, která se jeví jako absolutní, mají tendenci se v běžném úzu spojovat s různými slovy, Synonymum (taxonomie) - v nomenklatuře jiné jméno téhož taxonu používané jinými autory. Platný je vždy jen ten název, pod kterým byl taxon popsán Co znamená podstatné jméno synonymum? Význam slova synonymum (z řečtiny) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny Synonyma online Tezaurus - slovník synonym - synonymum ke slovu. Tezaurus. Na stránce Synonyma Online můžete hledat česká synonyma k zadaným slovům.. Synonyma Online fungují jako Online Tezaurus synonym. Zadáte slovo, ke kterému chcete znát synonyma a Tezaurus vám zobrazí synonyma k zadanému slovu.. Synonyma je možné zadávat, jak s diakritikou, tak i bez diakritiky Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm

Jinými slovy synonymum nejhledanější slov

Jinými slovy, zajímá nás význam definice. Pokud tomu tak není, pak je záminka k práci, stát se přítelem (můžete si vyzvednout synonymum) slavného básníka. Analogy. Konečně, můžete ve skutečnosti oznámit seznam substitucí předmětu studia, proč jsme tu dnes vůbec. Zde je čeština: ·vyjadřuje zdůvodnění, vysvětlení· uvozuje doplňující informace S ukončením intenzivní péče v beznadějném případě souhlasí podstatně větší část lékařů, totiž 95 %.[2]· uvozuje komentář předchozího sdělení·protože angličtina: in fact francouzština: car, en fait latina: enim, nam němčina: nämlich. Pozdrav na shledanou, není v českém jazyce užíván zas až tak dlouho v porovnání s jinými slovy. Běžným se stal až někdy po roce 1945. Jak se to stalo, není nijak konkrétně podložené. Nejspíš to ale souviselo právě s druhou světovou válkou, kdy si lidé tímto pozdravem přáli, aby se se svými blízkými a známými. Řekni jinými slovy, že smrk je velký, že ptáků je mnoho. Popiš, co je na obrázku. Zkus to označit různými slovy. Dvojice slov nebo skupiny slov jako malý = nevelký = maličký = malinký = mrňavý mají stejný nebo podobný význam. Jsou to synonyma. 7 Vyber z řady slovo, které nejlépe vystihuje obrázek nad poučkou. Zku Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: vyjádřená jinými slovy

Synonymum - Wikipedi

 1. Málokdy dával najevo radost, ale myslím, že ho můj příchod potěšil. Málokde v Nepálu jsem se setkal s tak primitivními podmínkami bydlení. Je vysoce teritoriální, a málokdy se zdrzí do skupiny dvou jedincu. Jen málokdy jsem ho slyšel, že by o ní byl promluvil jinými slovy
 2. Za druhé, tam je hodně důkazů naznačují, že slovník je často nejlépe získána analogicky, jinými slovy, připomínán jako bytí podobné ve smyslu dříve získané formy Kromě toho, co bychom mohli nazvat ‚definice přes synonymum' je ústředním prvkem většiny slovníku organizace (Ilson 1991 : 294-6) pro motivy
 3. Jinými slovy, jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně působích efektů. V běžné praxi se používá zejména sousloví hospodářská efektivita, ekonomická efektivita nebo pedagogická efektivita. Efektivita pak obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování.
 4. Již tyto klasifikační rysy (3, 4.1, 4.2) prokazují, že základní význam zde má povahu prostého popření a uvedený význam sekundární že je opakokladný. Avšak rozdíl mezi oběma druhy lexikálního záporu je zde ztvárněn ještě dalším činitelem: rozdílem v jejich spojitelnosti s jinými slovy v kontextu
 5. utových zamyšlení novou knižní řadu Na
 6. Jinými slovy, pokud bychom nezažili to horší, nemohli bychom se radovat z toho lepšího v životě. Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je to Škarohlíd? s vašimi kamarády, známými a přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti
Co je milost: původ a interpretace slova

Synonymum Slovník cizích slo

Jinými slovy, máme zájem o význam definice přítele, synonyma také nebude ponechána bez pozornosti. Pokud ne, pak existuje omluva, jak se připojit k tvořivosti, stát se přítelem (můžete si vybrat synonymum) slavného básníka. Analogy. Takže konečně je možné oznámit seznam náhrad pro předmět výzkumu, ve. Ze všech dosud zmíněných charakteristik je na Pyrenejském poloostrově a v některých latinskoamerických zemích běžné, že stačí jen láska k dobrému jídlu a exkluzivním nebo rafinovaným výrobkům, aby byla kvalifikována jako labužník. Jinými slovy, v těchto oblastech lze termín považovat za synonymum «gurmán«

Synonyma online Tezaurus - slovník synony

Jinými slovy vám přejí hezké Vánoce! Jinými slovy shared a photo. December 2, 2019 · Už se stalo tradicí, že Jakub tlumočí na konferenci Počítáme s vodou, letos na téma modro-zelené infrastruktury ve veřejném prostoru Jinými slovy. 606 likes. Tým profesionálních tlumočníků a překladatelů. A team of professional translators and interpreters. www.jinymislovy.cz.. Někdo věří v osud, někdo v Bohu, ale nakonec lidé souhlasí, že existuje nějaká síla, která ovládá svět. Samozřejmě můžete odkazovat na případ, ale tento výklad nic nevysvětluje. Jinými slovy, štěstí je jakýmsi neviditelným a nepoznatelným prvkem reality, který činí uspořádání událostí přínosem pro jednu. Ano, interpunkce je mou Achillovou patou. Netvrdím však o sobě, že jsem v používání jazyka českého bezchybný. Upozorňuji na nejčastější chyby, které považuji za nejtristnější a budu jen rád, když mě někdo upozorní na mé Historie. Jmění bylo zřejmě odjakživa bráno jako synonymum vlastnictví. Ve staročeštině se majetku říkalo slovy sbore, statek, jměnie.Slovo jmění bylo vyjmuto ze slova míti, znamenalo tedy, že osoba, která majetek má, je vlastníkem.. V občanském zákoníku z roku 1964, který platil do konce roku 2013, jmění nijak definováno nebylo

výmysl jinými slovy nápoj, jemuž se připisují kouzelné vlastnosti antonymum ke slovu hlupák radost jiným slovem (podstatné jméno) synonymum ke slovu schovat se SVISLE dvě další koleje, které nenáviděly Harryho, protože díky němu přišel Nebelvír o body velký zlý obr jméno Hagridova ps Jinými slovy, po přibližně 99 % zhruba milionu let naší existence na zemi (více nebo méně, záleží na tom, jak definujeme člověka), jsme byli lovci a sběrači Lovci a sběrači považovali za troufalé, aby si kdokoli myslel, že ví nejlépe, co je dobré pro jiného Efektivnost (anglicky Efficiency), též účinnost, efektivita či produktivita znamená účinnost vložených zdrojů a užitek jimi získaný. Jinými slovy se jedná o poměr výstupů a vstupů nějaké činnosti či systému.Z hlediska řízení podniku či organizace se jedná poměr množství či kvalitu výsledných produktů a množství zdrojů vložených do produkčního procesu Jinými slovy, nepřátelství je nedílnou součástí armády a vyznačuje se menším počtem přiřazených úkolů a přidělených zdrojů a úspěchů. Druhy boje . Existuje několik typů takových činů. Nejjednodušší z nich je útok (útok) a obrana (obrana). V posledních letech je nejběžnější formou války její hybridní.

Slovník českých synonym Lingea s

Neoprávněný. Ke slovu neoprávněný evidujeme 6 synonym. Synonyma k neoprávněný: nepříslušný, nekompetentní, oprávněný, kompetentn Jinými slovy, lexikální význam slova hravý, co to je? Vysvětlující slovník zde neruší své obdivovatele a pošle je k přídavnému jménu. Nemáme nic co dělat, než dělat stejnou operaci - mentálně přetočit definice uvedené jako synonyma přídavného jména hravé na příslovce a tak dosáhnout pravdy Kvantový bit neboli qubit (čti kjúbit) je jednotka kvantové informace odvozená od klasického bitu.Zatímco klasický bit může být buď ve stavu nebo , qubit zahrnuje také všechny kvantové superpozice těchto dvou základních stavů. Může tedy nabývat hodnot , kde a jsou komplexní čísla, pro něž platí .Čísla a nazýváme amplituda pravděpodobnosti

aneb - Wikislovní

neadekvátní - ABZ slovník českých synony

Jinými slovy, Západ potřeboval udělat tlustou čáru a ujistit se, že neskončíme ve světě, ve kterém vládne jen Čína. Zdroje lóže P3 říkají, že plánem je rozvířit paniku po celém světě nad novým vykonstruovaným virem jako záminku k zavedení stanného práva, které je nutné pro zahájení světové. Jinými slovy, jak by do člověka z venčí mohly vstoupit energie, které jsou odjakživa jeho nedílnou součástí. Pokud však dochází k dlouhodobé nerovnováze mezi vámi a těmito silami, může dojít i k jejich negativním vnějším manifestacím Jinými slovy, americký investiční guru potvrzuje: Peněz je dost, ale nemají hodnotu, protože jich je příliš. Centrální banky jimi zaplavily trh, není za ně co koupit, protože ceny cenných papírů jsou nehorázně přehřáté Jinými slovy, poprvé za třicet nebo ještě více let na ulicích Egypta otevřeně vyšly se svými vlastními vlajkami skupiny, klany, spolky ještě mnohem radikálnější, než je nejradikálnější křídlo Ikhwanu, a navíc na rozdíl od saláfistů plivající na fatwy arabských šejků

ráčna - ABZ.cz: slovník cizích slo

Jinými slovy strojvedoucímu je do značné míry jedno, zda ovládá vozidlo, jehož pořizovací cena byla 50 nebo 100 milionů korun. Jde mu o jeho vlastnosti. Za druhé se může cena vysoutěžená v rámci tendrů a jednotková komerční cena výrazně lišit Synonymum pro provozní dobu služby běžně používanou ve formálních výpočtech dostupnosti. Viz Výpadek/odstávka. ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., Dokument : Dokument je graficky zaznamenaná informace v papírové nebo elektronické formě Kompetence je termín užívaný v různých významech, obvykle však označuje rozsah určité působnosti, činnosti, oprávnění a povinností.Synonyma ke slovu kompetence jsou schopnost, kapacita, dovednost, účinnost. Při definování tohoto pojmu v psychologickém kontextu se však jedná klastr specifických atributů a vzorců chování Jinými slovy pokud obchodník chce koupit 1000 ks za 1000 Kč kus a druhý obchodník 2000 ks za 800 Kč. A celkový objem k prodeji je 3000 ks. Pak všechny CP budou prodány za 800 Kč i tomu obchodníkovi, který nabídl 1000 Kč za kus Obecné dosvědčiti něco má za synonymum básnický výraz s biblickým nádechem: vydati svědectví. Někdy máme k disposici sloveso jednoduché, někdy však musíme užíti kombinace slovesa s jinými slovy. Mezi těmito kombinacemi jsou veliké rozdíly: některé jsou už pevně ustáleny, jiné jen částečně, některé.

substituce - ABZ.cz: slovník cizích slo

Synonymum je slovo se stejným významem (nebo téměř totéž) jako jiné slovo. Například synonymum pro loď je loď. Ne všechny synonyma mohou být použity ve všech kontextech, protože slova mají specifické konotace. Synonyma jsou slova, která znamenají totéž nebo stejné jako jiné slovo. Slova, která mají stejný význam. Další léčba je méně sofistikovaná, tvrdí nedostatek zájmů, talentů, sklony, schopností, principů. Jinými slovy, toto nádherné prokletí je vědeckým analogem slavného výrazu prázdný prostor. Tuto hru zvládne někdo, je jen důležité pochopit, co znamená slovo koncept a jeho deriváty. </ p> Z módního doplňku, kterým byl baret se postupně stala záležitost politická. V korpuse nacházíme jeho vysokou spojitelnost se slovy baskický, černý, červený, modrý, zelen Často se mně stává, že široká veřejnost vnímá vazbu jako synonymum pro vězení, neboli slovy trestního zákoníku odnětí svobody. Opak je však pravdou. Vazba není vězení. Zatímco trest odnětí svobody je přímo trestněprávní sankcí, jejímž cílem je již odsouzené potrestat, vazba představuje pouze trestněprocesní zajišťovací opatření a stojí na stejné. A také to, že každá žena nemusí umět vařit a šít, že manželka není synonymum pro pradlena, švadlena, kuchařka, uklízečka, jinými slovy neplacená služka a hospodyně, tak, jak nás to učili za normalizace ve škole

Naše řeč - Rozdělovací znaménka v nových Pravidlech

Ignorant Slovník cizích slov - infoz

Jinými slovy, pro mladšího člověka bude smrt (fakt, že je mrtvý) horší než pro staršího a etika triáže by k tomu měla přihlížet. Navrhujeme proto, aby alokace na základě losu probíhala pouze v případě, že jsou splněny dvě podmínky: i) pacienti mají stejnou prognózu, ii) jsou zhruba stejně staří cistron {2} genetická jednotka kódující jeden polypeptidový řetězec; jinými slovy, gen bez nepřekládaných úseků na 5´- a 3´-konci. Někdy je tento pojem používán jako synonymum pro gen. mRNA, kódující (u prokaryot) více proteinů, se nazývá polycistronní mRNA.mRNA, kódující (u prokaryot) více proteinů, se nazýv

Synonyma - Rodicka.c

Co říkáte? Oba studenti jsou biologicky neutrální. Z této lekce nejsou ani horké ani studené, ale určitě stále chcete rychle jít domů. Jinými slovy, je to jasné, je neutrální - je to jako? Synonymum pro přídavné jméno neutrální Protože není těžké pochopit, všechno závisí na kontextu Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou Jinými slovy to chápu tak, že je to nejen text, ale i styl písma, velikost, jak písma tak plochy umístění, barva, atd. Anonym Hasogep 20.09.2019 08:29 | Nahlási Každý z nás, svým chováním, názory nebo vzhledem, ovlivňuje svoje bezprostřední okolí. Jinými slovy - už inspirujeme, stejně jako už máme vliv a tedy jsme influencery. :) Ať už chceme nebo ne, v lidech vyvoláváme nějaké emoce, reakce nebo touhy ( jinými slovy - inspirujeme)

Význam slova přítel, jeho synonymum a výklad - Jazyků - 202

 1. Oficiální údaj pro Českou republiku je ke dni 4. 10. 2020 okolo 40.000 nemocných, což není ani 0,4% české populace za dobu sedmi měsíců. To znamená, že v žádném případě nejde o případ obecného ohrožení, jinými slovy, jde o běžnou nikoli extrémně nebezpečnou virózu. Rozmach infodemie
 2. totiž - Wikislovní
 3. Jak se píše nashledanou - pravopiscesky
 4. Křížovkářský slovník - vyjádřená jinými slovy (ověřeno

málokdy - synonym

 1. Co je Synonymie v gramatiky
 2. Efektivita - ITBiz.c
 3. Slovo a slovesnost - O lexikálním záporu v češtin
 4. Jinými slovy - iKarmel
 5. Kdo je to Škarohlíd? Co znamená slovo, jaký má význam? Hanliv
 6. Význam slova přítel, jeho synonymum a interpretac

Požitkář - Slovník - 202

Jmění - Wikipedi

 1. Pracovní Listy Pro 4
 2. Nesprávné používání slov - SvobodaUčení
 3. Efektivnost, produktivita (Efficiency) - ManagementMania
 • Jak napsat formální email anglicky.
 • Sony mladá boleslav.
 • Hydrodamalis gigas.
 • Hlídání dětí praha 9.
 • Jak namontovat reproduktory do auta.
 • 5 leo rise kidnap my heart.
 • Žebřík g21.
 • Dresy tour de france 2019.
 • Sony xperia c2005 dual sim.
 • Kolotoče dub nad moravou 2019.
 • Regionální geografie upol přijímací zkoušky.
 • Střední policejní škola praha.
 • Princess diaries 2.
 • Paintball zbraně dostřel.
 • Rozbor věty jednoduché pracovní list.
 • Metoda řízeného čtení.
 • Abbyy price.
 • Kuličník.
 • Domácí mikropivovar.
 • Větrný mlýn bzová.
 • Jak napsat obrácený otazník.
 • Manikura praha 5.
 • Medvědi v čr 2018.
 • Bitva u kresčaku prezentace.
 • Rodina rothschildů.
 • Tenisové rakety yonex.
 • Trenyrky strih.
 • Dětská postel traktor.
 • Jak nastavit rotoped.
 • Cajunská kuchyně.
 • Svátek seniorů 2017.
 • Skladové vozy golf variant.
 • Vaha a vyska ve 3 letech.
 • Obyvatelé hornatých částí itálie byli.
 • Aachen malíř.
 • Avokádo na sladko.
 • Spalovac mrtvol recenze.
 • Počasí červen 2018.
 • Puzzle john deere.
 • Hitmontop.
 • Cyphotilapia frontosa blue zaire moba.