Home

Stechiometrické výpočty

Výpočet stechiometrického vzorce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec • vyjadřuje základní složení sloučeniny • udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těcht

VÝPOČTY POMOCÍ CHEMICKÝCH ROVNIC - STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY CHEMICKÉ ROVNICE Chemické reakce zapisujeme chemickými rovnicemi. Na levou stranu chemické rovnice zapisujeme pomocí chemických vzorcůREAKTANTY (výchozí látky), naopak na pravou stranu rovnice zapisujemeREAKČNÍ PRODUKTY (látky při reakci vznikající) 3. Cvičení - Příprava roztoků a stechiometrické výpočty.Vztahy - ředění, mísení. veličiny a konstanty: vše z cvičení 1,2 = = + ⋯ = ()= ()= , směšovací rovnice Výpočty z chemických rovnic. Stechiometrické koeficienty v chemické rovnici vyjadřují poměr látkových množství reagujících látek. Máme například rovnici: H 2 + Cl 2 → 2HCl Z této rovnice vyplývá, že zreaguje jeden mol vodíku s 1 mol chloru za vzniku 2 mol HCl Chemické rovnice vyjadřují průběh chemické reakce. V molekulách výchozích látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. O chemické rovnici můžeme mluvit v případě, že v jejím zápisu jsou doplněny všechny stechiometrické koeficienty. Můžeme si představit analogii s matematickou rovnicí Výpočty, rovnice 4.lekce - Redoxní rovnice, výpočty z rovnic: Příklad 3: Určete stechiometrické koeficienty v rovnici: CrI 3 + KOH + Cl 2 K 2 CrO 4 + KIO 4 + KCl + H 2 O = 1. Zjistíme prvky, které mění své oxidační číslo: Cr III Cr VI oxidace I.

Výpočet stechiometrického vzorce - vyřešené příklad

 1. Výpočty s pomocí chemických rovnic Rovnice ve stechiometrickém tvaru, určování stechiometrických koeficientů z rovnic redoxních reakcí, výpočty množství reaktantů a produktů chemických reakcí (výpočty z chemických rovnic). 5. Chemické rovnováhy kyselin a zásad Vyjadřování kyselosti a zásaditosti látek, stupnice pH.
 2. Také chemické výpočty patří k chemii - i počítání hmotnostního zlomku nebo látkového množství. A k tomu, abychom to uměli, nám může snadno pomoci e-learning. E-learning je výuka, při které využíváme Internetu a stává se čím dál populárnější
 3. Výpočty ze vzorců a výpočty z rovnic se od sebe příliš neliší. V prvním případě ovšem potřebujeme mít zpravidla k dispozici správný vzorec chemické látky a ve druhém případě správně napsanou chemickou rovnici (pochopitelně se správnými vzorci)

Výpočty podle chemických rovnic Chemické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy mezi množstvím Výpočty z chemických rovnic d stechiometrické koeficienty z rovnice M molární hmotnost Příklady: 1. Kolik tun MgO je možno získat z 250 tun magnezitu s obsahem 87 % MgCO 3? [104 t] 2. Kolik tun páleného vápna lze získat z 5 tun vápence o čistotě 87 %?.

Stechiometrické výpočty (2/11) · 13:35 Příklad na stechiometrii 1 Výpočet počtu gramů reaktantů a produktů pro reakci fosforu a chlóru. Navazuje na Vyčíslování chemických rovnic. Víme, že fosfor v pevném skupenství bude reagovat s plynným chlórem a bude samovolně vznikat chlorid fosforitý, kapalný chlorid fosforitý.. Stechiometrie je výpočet relativních množství reaktantů a produktů v chemických reakcích.. Stechiometrie je založena na zákonu zachování hmotnosti, kde se celková hmotnost reakčních složek rovná celkové hmotnosti produktů, což vede k pochopení, že vztahy mezi množstvím reaktantů a produktů typicky tvoří poměr kladných celých čísel

Stechiometrické výpočty (1/11) · 9:56 Úvod do stechiometrie Jak mezi sebou souvisí množství reaktantů a produktů? Navazuje na Vyčíslování chemických rovnic. Víme už, co je to chemická rovnice, a naučili jsme se ji vyčíslit. Teď jsme připraveni se naučit o stechiometrii Materiál slouží jako doplněk k seminářům z lékařské chemie a biochemie pro posluchače 2. ročníku lékařství. Obsahuje příklady zaměřené především na výpočty koncentrací, stechiometrické výpočty a výpočty pH silných a slabých kyselin a bazí a pufrů. Systém automaticky kontroluje odpovědi Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Stechiometrické výpočty a látkové množství II: Látky V předchozím článku jsem chtěl ukázat, že chemický vzorec i chemická rovnice vlastně popisují poměr látkových množství. Vzorec - poměr látkových množství jednotlivých atomů v molu látky, chemická rovnice - poměr látkových množství reaktantů a produktů v.

PPT - Modelování a výpočty v technologii vody PowerPoint

STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY - Chemie - Střední školy

 1. 9. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny) 10.Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky. 11.Procvičování probraných kapitol 12.Opakování a oprava testů 13.Opakování a oprava testů 14.Opakování a oprava test
 2. Stechiometrické výpočty Výpočet hmotností reagujících látek : Řešený příklad: Kolik gramů stříbra může být vytěsněno z roztoku dusiþnanu stříbrného použitím
 3. Dnes vás učíme výpočty z chemických rovnic. Discord: https://discord.gg/J8wycng Facebook: https://www.facebook.com/cislis.necislis
 4. Stechiometrické výpočty Od: kristynaxxx 20.01.13 15:02 odpovědí: 1 změna: 20.01.13 19:37. Prosím poradte mi, jak se to počítá. Vypočítejte kolik m3 je potřeba na přípravu 100m3 HCl. H2 + Cl2 -> 2 HCl. Odpovědět na otázku. 1 odpověď na otázku. Řadit dle data . noviny
 5. Stechiometrické výpočty a látkové množství --Každý z nás se v úvodu studia chemie učil v nějaké podobě zákon stálých poměrů slučovacích, který pro každý chemický pochod vyjadřuje vyčíslená chemická rovnice: 2H2 + O2 = 2H2O -> dvě molekuly vodíku reagují s jednou molekulou kyslíku za vzniku dvou molekul vody
 6. Chemické a bilanční výpočty - pracovní list pro studenty Lekce č. 11 - Stechiometrické výpočty, kombinované úlohy Úlohy řešené na cvičení + doporučené pro samostatné řešení Př. 11.1 Ve vzduchotěsné zásobní lahvi o objemu 1,00 dm 3 se nachází zbytek měděného prášku

Teorie - stechiometrické výpočty aA + bB cC + dD a:b:c:d = n(A):n(B):n(C):n(D) ( ) ν = ( ) ν = ( ) ν = ( ) ν n = [mol] = = =∙= ( ) = R .plynová konstanta R= 8,314 J.K-1.mol = = = = Stechiometrické výpočty Nerosty Voda - Nerostnésloučenina vodíku a kyslíku Rozpustnost a koncentrace látek v roztoku Obsah: kyseliny kyseliny Hydroxidy solí Vlastnosti solí horniny ze zemskékůry látky 30 K Stechiometrické koeficienty Od: aaaa* 06.03.13 13:08 odpovědí: 3 změna: 06.03.13 20:05. Dobrý den,omlouvám se,že vás obtěžuji,ale potřeboval bych vyčíslit tuto rovnici a uvést postup.Děkuji. I2+H2O2=HIO3+H2O. Odpovědět na otázku. 3 odpovědi na otázku. Řadit dle data

Průběh chemické reakce lze vystihnout chemickou rovnicí, ve které stechiometrické koeficienty vyjadřují molární poměr reagujících látek vznikajících produktů. To znamená, že vystihují chemický děj i po kvantitativní stránce (tj. vyjadřuje, kolik dané látky reaguje nebo vzniká). Připrav se - Chemické výpočty Tato kapitola se zabývá výpočty rovnovážného složení systémů s chemickou reakcí a problematikou spojenou s určením hodnoty rovnovážné konstanty K. Uvažujme reakci zapsanou formálně jako kde pro stechiometrické koeficienty výchozích látek platí ν i < 0 a produktů ν i > 0. Obecný vztah pro rovnováhu zn Jaké jsou stechiometrické výpočty a jejich stádia? Jedná se o výpočty určené k řešení různých otázek, které mohou vzniknout při studiu chemické reakce. Proto musíte mít znalosti o chemických procesech a zákonech, které je řídí Stechiometrické výpočty umožňují kvantitativní (hmotnostní) vyjádření relací při průběhu chemických reakcí, v tomto případě to znamená, že při neutralizaci 36,5 kg kyseliny solné a 40 kg hydroxidu sodného vznikne 58,5 kg chloridu sodného a 18 kg vody. Objemové relace. Důležité při spalován

Výpočty z chemických rovnic - řešené příklady, teorie

 1. Stechiometrické výpočty 1 Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při výkladu a procvičení stechiometrických výpočt
 2. STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY-PŘÍKLADY (182,3. Vznik a negatívne dopady tvorby kyslých banských vôd na prostredie. Chemické rovnice, výpočty z rovnic, vyčíslení rovnic. CH10. Stechiometrické výpo*ty (výpo*ty z chemických rovnic) Mgr. OSMIUM, IRÍDIUM, PLATINA
 3. Transcript STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY-PŘÍKLADY (182,3 VY_32_INOVACE_07.1/19 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY PŘÍKLADY Chemie 8. ročník Výpočet molární hmotnosti Molární hmotnost atomu kyslíku: M (O) = 16 g/mol (viz tabulky) Molární hmotnost molekuly kyslíku O2: M (O2) = 2 . 16 = 32 g/mol Molární.
 4. Stechiometrické výpočty. Ahoj, potřeboval bych pomoct s tímto příkladem. Už jsem zkoušel všechny možné cesty, které mě napadly, ale nikdy jsem se nedobral správného výsledku a jsem už bezradný. Předem děkuji za jakýkoliv tip jak na to. Offlin

Stechiometrické výpočty. Dobrý večer, Rád bych Vás požádal o pomoc s výpočtem tohoto příkladu: K roztoku AgNO3 (m (roztok)=53g, w (AgNo3)= 0,22) bylo přidáno 50 ml roztoku HCl (c (HCl)=1 mol/l). Vypočítejte hmotnost vyloučené sraženiny chloridi stříbrného. Vypočítejte hmotnost nezreagované výchozí látk TG-chemie-kvinta Ing. LudmilaHorká 4/3 Stechiometrické výpočty Příklady: 1)Jednatunavápence(uhličitanvápenatý)90%čistotysevypálínaoxidvápenatý. 9. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny). 10. Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky. 11. Procvičování probraných kapitol (3. test). 12. Opakování a oprava testů. 13. Opakování a oprava testů. 14. Opakování a oprava testů. Suplování Studijní literatura Podobné jednotky. Výpočty v stredoškolskej chémii : Pomocná kniha k učivu chémie pre stredné školy Hlavní autor: Kandráč, Ján, 1934- Vydáno: (1989) ; Sjednocení postupu řešení technických výpočtů : metodický list / Hlavní autor: Krejčí, Miloš, pedagog Vydáno: (1978 VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC. Vypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou. POSTUP I - s využitím úvahy a trojčlenky: Sestavíme rovnici reakce 2 Cu + S --> Cu 2 S Úvaha: ze 2 mol mědi vznikne 1 mol sulfidu měďnéh

Příklady z chemických rovnic - Chemické výpočetní příklad

Výpočty z chemických rovnic. Průběh chemických reakcí vystihují chemické rovnice.Každá chemická rovnice popisuje chemickou reakci nejen kvalitativně, ale i kvantitativně, protože určuje hmotnostní poměry látek, které do reakce vstupují a z reakce vystupují a slouží jako základ pro různé stechiometrické výpočty. III. Požárně technické charakteristiky hořlavých látek Při praktickém posuzování požárního nebezpečí hořlavých látek přihlížíme k vlastnostem, které látky vykazují při některých chemickofyzikálních zkouškách Součin rozpustnosti. Pro nerozpustné, resp. velmi málo rozpustné látky jsou hodnoty rozpustnosti velmi malé, proto se používá praktičtější veličina - součin rozpustnosti.Značí se K s, často se používá i jeho logaritmická forma pK s.. pK s = −log K s. Odvozuje se ze vzorce pro rovnovážnou konstantu rozpouštění, ukážeme si to na příkladu rozpouštění sulfidu. TG-chemie-kvinta Ing. LudmilaHorká 4/2 Příklady, stechiometrické výpočty Příklad 1)Zásobník vodárny na chlór má obsah 45m3.Vypočítejte množství chlóru v kg, potřebné na jeho úplné naplnění

Chemie krokem - 4.lekce - mojeskola.c

1) Stechiometrické výpočty 2) Atomové jádro 3) Elektronový obal atomu 4) Chemická vazba 5) Optické vlastnosti látek 6) Spektroskopie 7) Skupenské stavy látek 8) 1. věta termodynamiky: termochemie 9) 2. věta termodynamiky: kritéria rovnováhy 10)Chemické rovnováhy 11)Fázové rovnováhy 12)Chemická kinetika 13)Elektrochemi Zákon ideální plyn se používá pro tyto výpočty. Často, ale ne vždy, standardní teploty a tlaku (STP) jsou brány jako 0 ° C a 1 bar, a použity jako podmínky pro plyn stechiometrické výpočty. Výpočty plynu stechiometrie řešit pro neznámé objemu nebo hmotnosti plynného produktu neb Klasifikace chemických reakcí, práce s chemickými rovnicemi, stechiometrické výpočty. 4.Stavba atomů: Kvantový a vlnově mechanický model atomu, typy atomových orbitalů, výstavba elektronových obalů, valenční elektrony, periodická soustava prvků. 5.Stavba molekul: Chemická vazba, její podstata a parametry.. Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu

Chemické výpočty - online procvičování a test

 1. Stechiometrické výpočty - vzorové příklady 19. 2.3. Další příklady k procvičení 20. 3. Úpravy rovnic 23. 3.1. Úvod do problematiky úpravy rovníc 23. 3.2. Vzorové příklady 24. 3.3. Další příklady k procvičení 26. 4. Výpočty z chemických rovnic 30. 4.1. Úvod do problematiky výpočtu z chemických rovníc 30.
 2. Stechiometrické výpočty a výpočet složení skla: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2013 Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání Kategorie-témata: chemie Anotace: Jedná se o přednášku předmětu technologie automatické výroby skla, které si klade za cíl přiblížit a popsat stechiometrické.
 3. Gymnázium Omská 1300/4 100 00 Praha 10 - Vršovice martin.bojkovsky@omska.cz tel:. 296 368 41
 4. Stavba atomů prvků, periodická soustava prvků, základní chemické zákony, anorganické názvosloví, jednoduché stechiometrické výpočty, základní pojmy z organické chemie, přehled uhlovodíků a jejich derivátů, základy názvosloví organických sloučenin
 5. Název: Ke stažení (černobíle) Ke stažení (barevně) Name: Download (B&W) Download (colour) Základní pojmy a veličiny: Basic terms and quantitie
 6. Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle. Na začátku práce jsou provedeny stechiometrické výpočty.V druhé kapitole je provedena tepelná bilance kotle. V třetí a čtvrté kapitole jsou určeny rozměry ohniště a stanovena.

Výpočty: koncentrace roztoku, stechiometrické výpočty Kyseliny a zásady: teorie kyselin a zásad, výpočty pH a Ka, acidobazické děje, hydrolýza solí. Redoxní děje: oxidační číslo, oxid.-redukční reakce, elektrochemická řada napětí Stechiometrické výpočty, chemie výpočty složení sloučenin, popř. jejich směsí, a výpočty množství, hmotnosti a objemu látek účastnících se chemických reakcí Výpočty stechiometrické umožňují kvantitativně vyjádřit určité pojmy, zákony a zákonitosti. Např. umožňují vypočítat reakční rychlost a její závislost na teplotě, tlaku a koncentraci reagujících látek, umožňují vypočítat procentuální složení určité soustavy, umožňují určit potřebné množství.

Video: OBECNÁ CHEMIE - Stechiometrické výpočty ze vzorců a rovni

Číselně odpovídají stechiometrické koeficienty zpravidla nejmenším celým hodnotám, koeficient 1 se nezapisuje. Chemické rovnice lze rozdělit na rovnice, při nichž nedochází ke změnám oxidačních čísel prvků (např.: rovnice srážecí reakce nebo podvojné záměny), rovnice, při nichž dochází k Tabulka molárních hmotností některých prvků Prvek A (g·mol-1) Prvek A (g·mol-1) Fe 55,85 N 14,01 O 16,00 S 32,07 Cu 63,55 Ca 40,08 H 1,01 P 30,97 C 12,00 Na 22,99 Cvičení KATA - analytická chemie Molekulová hmotnost a stechiometrické výpočty Příklady k procvičení: 1 Pro tuto preparaci si zopakujte stechiometrické výpočty podle cvičení z obecné chemie. Z laboratorních technik budete používat krystalizaci (kap. 1.4) a filtraci (kap 1.6). Technické železo ve formě hřebíků se rozpustí za studena v porcelánové misce zředěnou 25%ní kyselinou sírovou v množství o 10% menším, než.

Chemické reakce, termochemie, výpočty z chemických rovnic

Chemické rovnice - vyčíslování a výpočty E-ChemBook

stechiometrické výpočty (výpočet množství reaktantů / produktů, složení reakční směsi) včetně aplikace konverze, výtěžku či ztrát, materiálové bilance jednoduchých procesů jednostupňových (mísič, separátor, volná krystalizace) i vícestupňových (příprava roztoku + úprava koncentrace, rušená krystalizace s. Chemické výpočty I. Matematika I. Využití výpočetní techniky. Development. FlexiBee. Magento. Test nasycenné roztoky, volná a rušená krystalizace. Test stechiometrické rovnice, vzácné plyny. Skripta. Úlohy z názosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. vscht/chemicke_vypocty_i.txt · Poslední úprava: 2015/04.

6.2 Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice 6.3 Příklady k procvičování 6.3.1 Příklady k procvičování stavové rovnice a ideální směsi plyn Přesné stechiometrické výpočty atomových hmotností jiných prvků však později ukázaly, že nemohou být jednoduchými násobky atomové hmotnosti vodíku. Dnes je 2. prosince 2020 01:33:1 a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích Klíčová slova kapitoly A: Látkové množství n , stechiometrický koeficient Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly A: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) Průvodce studiem Výpočty na základe chemických rovníc sú veľmi dôležité najmä pri príprave látok v chemických laboratóriách a pri chemických výrobách v priemysle. Tieto výpočty sú významné tiež z ekonomického aj ekologického hľadiska. Príslušnými malými písmenami a,b označíme stechiometrické koeficienty pri látkach A,B..

Příklad na stechiometrii 1 - Khanova škol

Stechiometrie - Wikipedi

 1. měli zvládat stechiometrické výpočty z chemických rovnic. yto a některé další znalosti můžete načerpat například četbou doporučené literatury. noho úspěchů a pevnou ruku při titraci přeje autor. Doporučená literatura: 1. . Záruba a kol.: Analytická chemie, 1. díl, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 2016.
 2. - stechiometrické výpočty (hmotnost reaktantů a produktů, redoxní rovnice), OSNOVA K MATURITNÍ OTÁZCE Z CHEMIE. 3.) Stavba a vlastnosti atomu. - historie poznávání struktury atomu, - popis základní stavby atomu (atomové jádro a elektronový obal)
 3. stechiometrické výpočty Pro řešení úloh všech kol budete potřebovat jen základní znalosti týkající se chemie železa, mnohem víc se bude testovat vaše schopnost přemýšlet, sestavovat a vyčíslovat chemické rovnice, schopnost stechiometrických úvah a z nich vyplývajících chemických výpočtů
 4. Stechiometrické výpočty: výpočty na základě chemických vzorců a rovnic. Kyseliny a zásady: výpočty pH a K a , teorie kyselin a zásad, acidobazické děje, hydrolýza solí. Oxidace a redukce: oxidační číslo, řešení oxidačně-redukčních rovnic
 5. imáln
 6. nepřímé. Stechiometrické gravimetrické výpočty. 3.2 Odměrná analýza. - vyučující: Ing. Z. Kolská, Ph.D. Obecné podmínky titračních stanovení (vzorek a jeho účinná část, rozpouštění a úprava vzorku k analýze, příprava odměrných roztoků látkové koncentrace a stanovení jejich titru na standardní látku.
 7. : Lektor: Richard M. Hodnocení výuky doučovaným: Předmětu chemie velmi dobře rozumí, vše potřebné mne naučil, zkoušku jsem bez problému zvládla

Úvod do stechiometrie - Khanova škol

stechiometrické koeficienty. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) A. Výpočty z chemických vzorců Pro sloučeninu ( např. AxByCz) platí , že poměr hmotností prvků, které tvoří danou sloučeninu je roven poměru jejich molárních hmotností. m(A) : m(B) : m(C) = x . M(A) : y 11. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce zahrnující ideální plyny. 12. Stechiometrické výpočty s chemickou reakcí, reakce s přebytkem výchozí látky) 13. Test 3, procvičování probraných kapitol. 14. Laboratorní výpočty kombinující přípravu směsí, chemické reakce a krystalizaci, vyhodnocení miniprojektů inženýrské výpočty v jednotkových operacích, charakteristika zařízení. Analytické a separační metody pro studium biologických systémů a analýzu potravin (chromatografie, elektroforéza, dialýza, imunochemické techniky, PCR). OBOROVÉ DISCIPLÍNY Biochemie a biotechnologi zadání 3. testu z chemických výpočtů, verze 10. Neopraven

Výukový portál 1

Ukázka a hlavni kapitoly z učebnice Obecná a anorganická chemie Síra S. Výskyt. V přírodě se vyskytuje volná i vázaná. Největší naleziště elementární síry jsou v USA, Mexiku a Polsku Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřené na praktické výpočty pro laboratorní praxi. Požadavky: Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Základní laboratorní výpočty, stechiometrické výpočty. 3. Vyčíslování rovnic, stechiometrické. 3.Chemické reakce - stechiometrické koeficienty - vyčíslování chemických rovnic. 4.Chemické výpočty. 5. Závěrečné opakování - systematizace učiva 1. ročník Contextual translation of stechiometrické into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.17.1, 10.17.2, 10.17.4, 10.17.7, 10.17.8) Stanovení prvků metodou ICP MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku. B-METMSDT

5. Složení látkových soustav, koncentrace, koncentrační veličiny a jejich jednotky, koncentrační výpočty. 6. Chemické reakce, chemické rovnice, jejich význam, úpravy a práce s nimi, stechiometrické výpočty. 7. Stavba atomů I: Kvantový a vlnově mechanický model atomu, typy atomových orbitalů a jejich charakteristika. 8 Náplní předmětu bude anorganická a organická chemie se zaměřením na biologii a toxikologii se zvláštním zřetelem na stomatologické materiály (slitiny, amalgamy, zubní cementy, silikáty a plastické hmoty), dále struktura a funkce základních biomolekul (sacharidy, lipidy, proteiny) Stechiometrické výpočty (výpočty z chemických vzorců, výpočty z chemických rovnic) Disperzní soustavy (rozdělení disperzních soustav, roztoky a jejich složení, osmotický tlak, koloidní disperze) Chemický děj 1 (základy termochemie, reakční kinetika) Chemický děj 2 (elektrolyty, redoxní děje inženýrské výpočty v jednotkových operacích, charakteristika zařízení. 10. Analytické a separační metody pro studium biologických systémů a analýzu potravin (chromatografie, elektroforesa, dialýza, imunochemické techniky, PCR)

Výpočet z rovnice pomocí stechiometrie - YouTub

Stechiometrické výpočty. Postupy při stechiometrických postupech; Hustota, molární objem a molární hmotnost; Hmotnostní zlomek; Atomy Stavba atomu; Složení atomového jádra; Nuklidy, izotopy; Radioaktivita; Periodická soustava prvk Materiál slouží jako doplněk k seminářům z lékařské chemie a biochemie pro posluchače 2. ročníku lékařství. Obsahuje příklady zaměřené především na výpočty koncentrací, stechiometrické výpočty a výpočty pH silných a slabých kyselin a bazí a pufrů

Stechiometrické výpočty a látkové množství II: Látky - Ontol

voda, kyslík, vodík, ortuť, výpočty, oxid ortutnatý, stechiometrické, stechiometria, stechiometrické výpočty, 110175 Pre sprístupnenie vzdelávacích materiálov musíte byť na portáli prihlásený a priradený ku svojej škole Stechiometrické výpočty a hmotnostní bilance. Chemická podstata anorganických stavebních hmot. Hydraulická pojiva. Organické materiály a polymery. Procesy probíhající při aplikaci stavebních hmot. Vliv prostředí, chemická degradace a koroze. Význam a možnosti chemické analýzy ve stavebnictví Odvozování empirických vzorců, stechiometrické výpočty Oxidačně-redoxní děje, úprava oxidačně-redukčních rovnic, iontové rovnice Výpočty z chemických rovni

Laboratorní práce čOdlišný medi a železa 2020PPT - Výpočty z chemických rovnic PowerPoint PresentationLineární regrese – Web o chemii, elektronice a programováníTeorie kyselin a zásad – Web o chemii, elektronice a
 • Citace obrázků v prezentaci.
 • Twilight saga 1 online cz.
 • Staré dětské pohádky.
 • Plamenomet prodej.
 • Klíč na seřízení plastových oken.
 • Taneční soutěž chrudim 30.3 2019.
 • Oprava vyvažovacích hřídelí ostrava.
 • Můj život mahátma gándhí.
 • Kabel 5.1 system.
 • Čtvercové bambusové pleny.
 • Mall dekorace.
 • Význam buněk.
 • Sportisimo brno avion.
 • Design domy.
 • Hodný dinosaurus youtube.
 • World of warcraft release 2004.
 • Illustrator zrcadlení.
 • White snake movie.
 • Universal studios orlando attractions.
 • Blackberry key2 64gb black.
 • Five nights at freddy's 5.
 • Vodiče materiál.
 • Cdburnerxp vytvoření iso.
 • Bakugan 1x01.
 • Mražené lesní borůvky.
 • Nápisy na zeď jména.
 • Náměstí jiřího z poděbrad ostrava.
 • Citáty o české zemi.
 • Barevné obálky levně.
 • Metafory na lásku.
 • Výrobky z krepového papíru návody.
 • New music hits.
 • Kavárny karlín.
 • Osmisměrky pro děti k vytisknutí.
 • The jackson 5 skladby.
 • Star wars sithové.
 • Jmelí na vanoce.
 • Gama vlny.
 • Černá lednice s vyrobnikem ledu.
 • Rozkládací futon bazar.
 • Témata slohových prací 2019.